ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 5 ปลายรัฐบาลชวน 2-กำเนิดพรรคไทยรักไทย)

ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน
(ตอนที่ 5 ปลายรัฐบาลชวน 2-กำเนิดพรรคไทยรักไทย)
 
               …ในช่วงท้ายรัฐบาลนายชวนช่วงปี 2543 ได้เกิดจุดพลิกผันทางการเมืองขึ้น กล่าวคือ การที่พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี เนื่องจากมิได้แสดงรายการเงินกู้ยืมจากบริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จำกัด จำนวน 45 ล้านบาท ไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชีแสดงรายการฯ”) ของตนเอง และ ส.ส. จำนวนมากได้ลาออกไปสังกัดพรรคการเมืองอื่น นายชวนจึงได้ตัดสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 และได้จัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 6 มกราคม 2544
               ในช่วงที่มีการเลือกตั้งใหม่นี้ ก็ได้ปรากฏพรรคการเมืองใหม่ขึ้นพรรคหนึ่ง คือ “พรรคไทยรักไทย” ของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ซึ่งแกนนำพรรคประกอบไปด้วยนักบริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งอดีตนักการเมืองจากพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์และนำเสนอนโยบายที่ดึงดูดใจประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง และเพื่อนนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) รุ่นที่ 10 ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ต่างก็สนับสนุนให้พันตำรวจโท ดร.ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีผลการศึกษาเป็นอันดับ 1 ของรุ่น ทั้งในโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จนได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจของตนเอง คือกลุ่มบริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อในขณะนั้น-ปัจจุบันคือบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม สามารถนำพากลุ่มบริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น ให้ผ่านพ้นจากวิกฤติการณ์ได้หลายครั้งหลายครา แต่บรรดา นตท.10 ที่มีหัวใจประชาธิปไตยและมีวิสัยทัศน์เหล่านี้ ก็ถูกพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ผบ.ทบ. ตำหนิ โดยอ้างว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับความเป็นข้าราชการ ผลจากการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญ 2540 นี้ ทำให้ ส.ส.พรรคไทยรักไทยได้รับการเลือกตั้งถึง 248 เสียง จึงได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคความหวังใหม่ พรรคเสรีธรรม และพรรคชาติไทย มีพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ของประเทศไทย
              แต่ในขณะที่พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ กำลังจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดคุณสมบัติของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ  โดยกล่าวหาว่า พันตำรวจโท ดร.ทักษิณไม่ได้แสดงรายการเงินลงทุนในหุ้นบริษัทต่าง ๆ ไว้ในบัญชีแสดงรายการฯ ช่วงที่พันตำรวจโท ดร.ทักษิณเป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกชวลิต แต่ได้โอนให้แก่บุคคลผู้ใกล้ชิด เช่น แม่บ้าน ยาม คนเลี้ยงลูก คนสวน หรือที่รู้จักกันในนาม “คดีซุกหุ้น” แต่พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ก็สามารถรอดพ้นจากคดีนี้ได้ เนื่องจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 8 ต่อ 7 เสียง ได้วินิจฉัยว่า พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ไม่ได้จงใจปกปิดบัญชีแสดงรายการฯ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า พันตำรวจโท ดร.ทักษิณและคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ภรรยา มีทรัพย์สินจำนวนมาก โดยเฉพาะหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ซึ่งโดยความจำเป็นทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ พันตำรวจโท ดร.ทักษิณและคุณหญิงพจมาน ได้ยอมรับว่ามีผู้อื่นไปถือหุ้นแทน แต่การดำเนินการให้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนนั้น มีเลขานุการของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณเป็นผู้ดำเนินการแทน เนื่องจากพันตำรวจโท ดร.ทักษิณมีหุ้นและบริษัทที่ต้องกำกับดูแลเป็นจำนวนมาก จึงได้โอนลอยหุ้นให้คุณหญิงพจมาน และคุณหญิงพจมานก็ได้ให้เลขานุการเป็นผู้ดำเนินการโอนและใช้ชื่อบุคคลอื่นถือหุ้นแทน และจัดทำบัญชีแสดงรายการฯ ให้กับพันตำรวจโท ดร.ทักษิณและคุณหญิงพจมาน เนื่องจากมีภาระการงานและทรัพย์สินมาก ไม่สามารถที่จะจัดทำบัญชีแสดงรายการฯ ได้เอง เมื่อเลขานุการทำบัญชีแสดงรายการฯ ให้พันตำรวจโท ดร.ทักษิณและคุณหญิงพจมานลงนามรับรองถูกต้อง ก็ลงนามไปตามนั้นโดยเชื่อว่าถูกต้องแล้ว และเลขานุการของคุณหญิงพจมานก็ไม่ทราบว่าหุ้นที่โอนให้บุคคลอื่นถือแทนนั้นต้องนำมาบันทึกในบัญชีแสดงรายการฯ ด้วย…
 
กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร
3 ธันวาคม 2551
Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s