ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 11 ขบวนการโจรสลัด (3))

ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน
(ตอนที่ 11 ขบวนการโจรสลัด (3))
 
                       … 2.4 กลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่อยู่ตรงข้ามกับพรรคไทยรักไทย อันได้แก่
                        2.4.1 พรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถเอาชนะพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งทั้งสองครั้ง จึงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ เนื่องจากไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ดังจะเห็นได้จากภาพการชุมนุมเรียกร้องของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะเกษตรกร ในยุครัฐบาลนายชวน แต่ก็มิได้นำพาต่อรัฐบาลที่จะเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้เห็นถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในยุคที่พรรคประชาธิปัตย์บริหารประเทศ จึงไม่ต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์บริหารประเทศต่อไปอีกแล้ว พรรคประชาธิปัตย์จึงได้แสวงหาโอกาสในการโค่นล้มรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ด้วยการพยายามเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี แต่ไม่อาจกระทำได้ เนื่องจากจำนวน ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์มีไม่มากพอที่จะอภิปรายนายกรัฐมนตรี (ตามรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้ใช้ ส.ส. เกินกว่า 2 ใน 5 (200 เสียง) ในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และ ส.ส. เกินกว่า 1 ใน 5 (100 เสียง) ในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี) จึงมีแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีแต่มีเนื้อหาบางส่วนพาดพิงไปถึงนายกรัฐมนตรีและครอบครัวด้วย โดยพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ให้กำเนิดวาทกรรม “ทุจริตเชิงนโยบาย” ในการใช้โจมตีพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ดังเช่น
                   2.4.1.1 อภิปรายฯ พลเอกชวลิต รองนายกรัฐมนตรี และนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี 2547
                   2.4.1.2 อภิปรายฯ ร้อยตำรวจเอก ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสมบัติ อุทัยสาง กรณีไม่ดำเนินการกับบริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด ซึ่งมีคุณหญิงพจมานเป็นผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทนี้ได้ซื้อที่ดินอันเป็นที่ธรณีสงฆ์มาจัดสร้างเป็นสนามกอล์ฟ เมื่อปี 2545
                   2.4.1.3 อภิปรายฯ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในปี 2545 ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แต่ละเลยไม่ดำเนินการกับพันตำรวจโท ดร.ทักษิณและคุณหญิงพจมานในคดีซุกหุ้น และเมื่อเป็นรองนายกรัฐมนตรีในปี 2547 ดร.สมคิดก็ถูกอภิปรายย้อนหลังไปในคราวที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรณีคุณหญิงพจมานเข้าประมูลซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษก จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย
                  2.4.1.4 อภิปรายฯ ร้อยเอกสุชาติ เชาววิศิษฐ เมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในปี 2545 กรณีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม ทำให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีได้รับประโยชน์ และเมื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในปี 2547 กรณีการควบรวมกิจการบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Industrial Finance Corporation of Thailand: IFCT) เข้ากับธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งนายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายของนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถือหุ้นในธนาคารทหารไทย
                  2.4.1.5 อภิปรายฯ นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรณีการลดหย่อนค่าสัมปทานในกิจการโทรคมนาคม โดยให้จ่ายเป็นภาษีสรรพสามิตแทน และการแก้ไขสัญญาสัมปทานโทรศัพท์มือถือระหว่าง ทศท. กับเอไอเอส ที่ทำให้เอไอเอสได้รับประโยชน์ และความล่าช้าในการสรรหาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ในปี 2546
                  2.4.1.6 อภิปรายฯ นายสุริยะ เมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2545 กรณีขายหุ้น ปตท. (ในขณะที่มีการขายหุ้น ปตท. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ จึงได้มีการเปลี่ยนกระทรวงผู้กำกับดูแลเป็นกระทรวงพลังงาน) และอภิปรายเมื่อมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรณีตัดถนนรัชดาภิเษก-รามอินทรา ผ่านโครงการบ้านจัดสรร “บางกอก บูเลอร์วาร์ด” ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีคุณหญิงพจมานเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรณี CTX ในปี 2547 และปี 2548 ตามลำดับ 
                      2.4.1.7 อภิปรายฯ ดร.อดิศัย โพธารามิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2547 กรณีการเปิดเผยข้อสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (เอนทรานซ์) รายวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่นางสาวพิณทองทา ชินวัตร บุตรสาวของนายกรัฐมนตรีเข้าสอบ เพื่อจะกล่าวหาว่าทำให้บุตรสาวของนายกรัฐมนตรีรู้ข้อสอบได้ล่วงหน้า
              จากการที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถโค่นล้มรัฐบาลด้วยวิธีการทางกฎหมายได้ พรรคประชาธิปัตย์ก็ยังคงหาช่องทางต่าง ๆ ในการโค่นล้มรัฐบาลพรรคไทยรักไทยต่อไป เช่น การกล่าวโจมตีพรรคไทยรักไทยในเวทีปราศรัยทางการเมืองต่าง ๆ โดยนายบัญญัติ บรรทัดฐานซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคต่อจากนายชวน ในช่วงปี 2546-2548 และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งแทนนายบัญญัติ บรรทัดฐานที่ลาออกเพื่อรับผิดชอบผลการเลือกตั้งที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ โดยใช้คำว่า “เผด็จการรัฐสภา” ซึ่งเป็นคำเดียวกับที่ รสช. เคยใช้กล่าวอ้างในการโค่นล้มพลเอกชาติชายมาแล้ว และโจมตีการบริหารประเทศของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณที่เน้นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมประชาธิปไตย และให้เกียรติต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศว่าเป็น “ระบอบทักษิณ”
                    นอกจากความขัดแย้งในการเมืองระดับชาติแล้ว การเมืองในระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะ กทม. ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ และมีผู้บริหารเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ก็เกิดความขัดแย้งเช่นกัน โดยเฉพาะการดำเนินโครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าในเส้นทางสายสีเขียวสุขุมวิท (อ่อนนุช-สำโรง) และสายสีเขียวสีลม (สะพานตากสิน-บางหว้า) ซึ่งกทม.ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐบาลในการดำเนินโครงการนี้ได้ โดยกล่าวหาว่านายยงยุทธ ติยะไพรัช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเพื่อนของนายอภิรักษ์ที่เรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาด้วยกัน แต่อยู่คนละพรรคกับนายอภิรักษ์ ต้องการที่จะยืดเยื้อผลการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (environmental impact assessment: EIA) ของโครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวไว้ จึงทำให้ กทม. ก่อสร้างโครงการส่วนต่อขยายฯ สายสีเขียวสีลมไปถึงเพียงสถานีวงเวียนใหญ่ และโครงการส่วนต่อขยายฯ สายสีเขียวสุขุมวิทไปถึงเพียงสถานีแบริ่ง ทำให้เกิดปัญหาการจราจรใน กทม. อยู่ต่อไป
                 2.4.2 ส.ว.บางกลุ่มที่ทำตนเสมือนเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจาก ส.ว.กลุ่มนี้มีอคติต่อระบบการบริหารประเทศแบบทุนนิยมประชาธิปไตย และรังเกียจประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นผู้เลือกรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ โดยเฉพาะ ส.ว.ที่เคยเป็นนักวิชาการในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ประกอบกับ ส.ว.ส่วนหนึ่งก็เป็นผู้เสียผลประโยชน์จากพันตำรวจโท ดร.ทักษิณและนโยบายของพรรคไทยรักไทย และ ส.ว.บางคนก็ยังเคยเป็น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อีกด้วย เช่น
                2.4.2.1 นายการุณ ใสงาม ส.ว.จังหวัดบุรีรัมย์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
                2.4.2.2 นายแก้วสรร อติโพธิ ส.ว.กทม. อดีตอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                 2.4.2.3 นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ส.ว.จังหวัดนครราชสีมา อดีตอาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นบุตรของพลเอกชาติชายที่ถูก รสช.ยึดอำนาจ แต่กลับเนรคุณต่อบิดา ด้วยการต่อต้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชน
                 2.4.2.4 ดร.เจิมศักดิ์ ส.ว.กทม. อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ
                 2.4.2.5 นางเตือนใจ ดีเทศน์ ส.ว.จังหวัดเชียงราย แกนนำ NGO
                 2.4.2.6 นายถวิล ไพรสณฑ์ ส.ว.จังหวัดนครศรีธรรมราช อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
                 2.4.2.7 นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา ส.ว.จังหวัดปทุมธานี อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
                 2.4.2.8 นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ส.ว.จังหวัดอุบลราชธานี แกนนำ NGO
                 2.4.2.9 พลตำรวจเอกประทิน สันติประภพ ส.ว.กทม. อดีตอธิบดีกรมตำรวจ
                 2.4.2.10 นายพิเชฐ พัฒนโชติ ส.ว.จังหวัดนครราชสีมา

                 2.4.2.11 แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ ส.ว.จังหวัดนครสวรรค์ อดีต ผอ.โรงพยาบาลปากน้ำโพ และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

  2.4.2.12 นางมาลีรัตน์ แก้วก่า ส.ว.จังหวัดสกลนคร อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์

                 2.4.2.13 นายสมบูรณ์ ทองบุราณ ส.ว.จังหวัดยโสธร อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์

                 2.4.2.14 นายสัก กอแสงเรือง ส.ว.กทม. อดีตนายกสภาทนายความ

                 2.4.2.15 นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว.กทม. อดีตเลขาธิการสภาทนายความ

                 2.4.2.16 นายโสภณ สุภาพงษ์ ส.ว.กทม. อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และแกนนำ NGO

                 โดยกลุ่ม ส.ว.เหล่านี้ มักจะมีความขัดแย้งกับรัฐบาลอยู่เสมอ ๆ ในเรื่องการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหน้าที่ของที่ประชุมวุฒิสภา เช่น กรณีการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในปี 2547 ที่ทำให้พลตรีมนูญกฤต (เดิมชื่อพลตรีมนูญ) ต้องลาออกจากการเป็นประธานวุฒิสภา และทำให้ ดร.สุชน ชาลีเครือ เป็นประธานวุฒิสภาแทน กรณีการสรรหา กทช. ในปี 2543-2547 และ กสช.ในปี 2548-2549 ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีคณะกรรมการ กทช. ในปี 2547 ภายหลังจากที่มีพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 ถึง 4 ปี และทำให้ประเทศไทยยังไม่มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) ทั้ง ๆ ที่ได้ดำเนินการสรรหาจนได้ตัวบุคคลครบทั้ง 7 คนแล้ว แต่มีข้อพิจารณาในทางกฎหมายว่าคณะกรรมการสรรหามีไม่ครบจำนวน และตัดสิทธิบุคคลอื่น ๆ ที่จะสมัครเข้ามาใหม่ ทำให้เกิดการคัดค้านจาก ส.ว.กลุ่มนี้ โดยโต้แย้งว่าคณะกรรมการสรรหาเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียในวงการวิทยุและโทรทัศน์ แต่กลับลืมพิจารณาไปว่า ดร.เจิมศักดิ์เองก็เป็นผู้ประกอบการสื่อมวลชนรายหนึ่ง จึงอาจจะมีสายสัมพันธ์กับสื่อมวลชนรายต่าง ๆ ได้เช่นกัน สืบเนื่องจากเหตุผลดังกล่าว ส.ว.กลุ่มนี้จึงได้โจมตีรัฐบาล โจมตีพรรคไทยรักไทย และโจมตีพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ว่าใช้เงินในการเข้าซื้อตัว ส.ว.ที่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มของตน ซื้อตัวบุคคลที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรเหล่านี้ และซื้อผู้พิพากษาตุลาการให้มาอยู่กับพรรคไทยรักไทย หรือเป็นส่วนหนึ่งของ “ระบอบทักษิณ” นั่นเอง…

  
กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร
26 มกราคม 2552
Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s