ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 13 เส้นทางล้มทักษิณ (1))

ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน
(ตอนที่ 13 เส้นทางล้มทักษิณ (1))
 
                   …ในช่วงปี 2546 ที่รัฐบาลมีแนวคิดที่จะนำรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปโภคเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและนักลงทุนได้มีส่วนเป็นเจ้าของกิจการของรัฐ กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจสาขาไฟฟ้าและประปา ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายนี้ ได้รวมตัวกันเป็น “เครือข่ายปกป้องไฟฟ้า-ประปา เพื่อชาติและประชาชน” เพื่อหลอกลวงประชาชน ว่าการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ เนื่องจากนักลงทุนรายย่อยของไทยไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อหุ้นของบริษัทเหล่านี้ แต่หุ้นจะไปตกอยู่ในมือนักลงทุนรายใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักการเมือง ซึ่งจะมีอิทธิพลในการสั่งให้บริษัทสามารถขึ้นราคาไฟฟ้า-ประปา เพื่อกอบโกยผลประโยชน์เข้าสู่ตนเองได้อย่างมหาศาล และกลุ่มคนเหล่านี้ก็ยังบังอาจทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาซึ่งมีเนื้อหาสาระอันเป็นเท็จ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546
                  คนกลุ่มนี้เริ่มเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในช่วงต้นปี 2547 เมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแปลงสภาพ กฟผ. และ กปน. ก็ได้ดำเนินการขัดขวางการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว เช่น อภิปรายสดโจมตีนโยบายดังกล่าวในกรณี กฟผ. จน ดร.ปริญญา นุตาลัย ประธานกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ต้องกล่าวเตือน และถือป้ายผ้าที่มีข้อความที่บิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในกรณี กปน. นอกจากการขัดขวางการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ แล้ว กลุ่มคนเหล่านี้ ซึ่งได้รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชน ยังได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยการชุมนุมอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สำนักงานใหญ่ของ กฟผ. ที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และยังได้บังอาจกระทำการให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ด้วยการให้นายปรีชา กรปรีชา วิศวกรของ กฟผ. ลาบวชเพื่อเดินทางไปยังพระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดกั้นไม่ให้คณะของนายปรีชาเข้าไปในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้
                  ต่อมาในช่วงปลายปี 2547 สรส.ซึ่งมีนายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นเลขาธิการ ได้จัดประชุมใหญ่เพื่อหาแนวทางการต่อสู้กับพรรคไทยรักไทย โดยการรณรงค์ไม่ให้ประชาชนเลือกพรรคไทยรักไทย โดยโจมตีว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีนโยบายขายรัฐวิสาหกิจ และได้รวมตัวกับ NGO อื่น ๆ เช่น ครป. จัดตั้ง พธม.ขึ้นมา ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับการตั้งกลุ่มประชาชนเพื่อชาติฯ ของนาวาอากาศตรีประสงค์
                  และในช่วงปี 2547 เช่นกัน คณะอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยชี้ขาดให้ไอทีวีจ่ายค่าสัมปทานให้ สปน. ปีละเพียง 230 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7) จ่ายให้แก่กองทัพบก จากเดิมที่ต้องจ่ายค่าสัมปทานปีละ 1,000 ล้านบาท และกำหนดว่าในช่วงเวลา 19.00 นาฬิกา ถึง 21.30 นาฬิกา ไอทีวีสามารถนำเสนอรายการได้ทุกประเภท โดยไม่จำกัดเฉพาะรายการข่าวสารและสาระประโยชน์ แต่รายการประเภทนี้จะต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศ (สัญญาสัมปทานฯ ระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องออกอากาศรายการประเภทข่าวสารและสาระประโยชน์เท่านั้น และจะต้องมีรายการประเภทนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเวลาออกอากาศ) และทำให้ไอทีวีสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับชม (Free TV) รายอื่นที่ในช่วงเวลาดังกล่าวมักจะเสนอแต่รายการบันเทิง โดยเฉพาะละครได้ เนื่องจากไอทีวีได้ใช้สิทธิตามสัญญาข้อ 5 วรรคสี่ในสัญญาสัมปทานฯ เพื่อขอให้ สปน.พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ไอทีวี เนื่องจากการที่
                 1.กองทัพบกยกเลิกสัญญาต่างตอบแทนในการดำเนินการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ฉบับเดิม และลงนามในสัญญาฉบับใหม่เมื่อปี 2541
                 2.กรมประชาสัมพันธ์อนุญาตให้ สทท.มีโฆษณาได้ในการถ่ายทอดสดแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนเมื่อปี 2543
                 3.สถานีโทรทัศน์ Nation Channel ซึ่งออกอากาศผ่านเครือข่ายของยูบีซี ที่ได้รับสัมปทานจาก อ.ส.ม.ท.มีการโฆษณาแอบแฝง
                 เป็นการทำให้ไอทีวีได้รับผลกระทบทางฐานะการเงิน โดยหลังจากนั้น ไอทีวีได้จัดหาผู้ร่วมลงทุนและผู้ผลิตรายการใหม่ใหม่ 2 ราย คือบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนายไตรภพ ลิมปพัทธ์ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียง มาร่วมผลิตรายการด้านบันเทิงให้กับทางสถานี โดยกันตนาได้ย้ายรายการที่เคยผลิตให้กับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) และนายไตรภพก็ได้ย้ายรายการที่เคยผลิตให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. (ช่อง 3) มาออกอากาศที่ไอทีวีแทน
                ถึงแม้ว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นกระแสมรสุมที่ถาโถมเข้ามาสู่รัฐบาลของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ทั้งจากฝ่ายพนักงานรัฐวิสาหกิจ ฝ่าย NGO และฝ่ายสื่อมวลชนที่มองว่าไอทีวีคือกระบอกเสียงของรัฐบาล แต่นายสนธิก็ยังคงชื่นชมพันตำรวจโท ดร.ทักษิณเสมือนว่าตนเองเป็นโฆษกพรรคไทยรักไทยอยู่เรื่อยมา ดังเช่นเมื่อนายสนธิเริ่มทำรายการเมืองไทยรายสัปดาห์เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2546 นายสนธิได้กล่าวชื่นชมพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีหลายมิติ เป็นทั้งนักธุรกิจ นักบริหาร นักปกครอง นักการศึกษา นักการเมือง และนักเลงที่ไม่ยอมให้ใครมารังแก และในกรณีไอทีวี นายสนธิได้กล่าวในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547 โดยได้วิจารณ์เงื่อนไขในสัญญาสัมปทานฯ ว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะให้มีผู้ถือหุ้นมากกว่า 10 ราย แต่มีค่าสัมปทานที่สูงมาก และกล่าวชื่นชมชิน คอร์ปอเรชั่นที่เข้าซื้อกิจการไอทีวี เนื่องจากพันตำรวจโท ดร.ทักษิณเห็นว่าสื่อต่าง ๆ อยู่ในมือของพรรคประชาธิปัตย์แทบทั้งสิ้น และการซื้อกิจการไอทีวีนี้ ก็ได้กระทำในช่วงก่อนที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี นายสนธิจึงเห็นว่าทั้งรัฐบาลและชิน คอร์ปอเรชั่น ไม่ได้ทำอะไรผิด และนายสนธิยังได้ชื่นชมพันตำรวจโท ดร.ทักษิณอีกครั้งเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2547 ว่านายกรัฐมนตรีคนนี้เป็นผู้พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งองค์ความรู้ และมีวิสัยทัศน์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
           ต่อมาในช่วงปี 2548 พลตรีจำลอง ซึ่งได้ยุติบทบาททางการเมือง แต่ก็ยังมีฐานะเป็นประธานกองทัพธรรมมูลนิธิ ซึ่งทำงานสนับสนุนกับกลุ่มนักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า “สันติอโศก” ที่มีนายรัก รักพงษ์ หรืออดีตพระรัก โพธิรักขิโต (ผู้มอบหมายให้พลตรีจำลองไปก่อตั้งพรรคพลังธรรม) เป็นแกนนำ ซึ่งนายรักเคยเป็นพระภิกษุถูกต้องตามพระธรรมวินัยทุกอย่าง แต่พระรักกลับมีความคิดขัดแย้งกับพระผู้ใหญ่ในวัดที่ตนเองสังกัด จึงเปลี่ยนวัดและเปลี่ยนนิกายของตน แต่พระรักก็ยังคงมีพฤติกรรมอยู่เช่นเดิม ซ้ำร้ายพระรักยังได้อวดอุตริมนุสสธรรม ว่าตนเองเป็นผู้บรรลุธรรมวิเศษระดับพระอรหันต์ จึงถูกมหาเถรสมาคมลงมติขับออกจากสมาชิกของคณะสงฆ์ และถูกบังคับให้ลาสิกขา เมื่อลาสิกขาแล้ว นายรักก็ได้แอบอ้างตนเองเป็น “สมณะโพธิรักษ์” และก่อตั้งสำนักสันติอโศก ที่มีข้อปฏิบัติส่วนใหญ่ผิดเพี้ยนไปจากพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง นายรักจึงถูกดำเนินคดีถึงชั้นศาลฎีกา ในความผิดฐานแต่งกายเลียนแบบสงฆ์ ได้คัดค้านการนำหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ในกิจการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ช้าง สุราแสงโสม เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพลตรีจำลองแสดงเหตุผลว่า ไม่ต้องการให้ธุรกิจที่ทำลายสังคมเข้าระดมทุน เพื่อนำเงินไปต่อยอดการทำลายสังคมอีก นายสนธิก็ยังตำหนิความคิดของพลตรีจำลองในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548 ว่าการที่มีผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น เกิดจากสังคม ไม่ใช่ผู้ประกอบการ
...
 
กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร
4 กุมภาพันธ์ 2552

Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s