ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 19 เส้นทางล้มทักษิณ (7))

ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน
(ตอนที่ 19 เส้นทางล้มทักษิณ (7))
วันที่ 24 พฤษภาคม 2549 นายสนธิ ดร.ชัยอนันต์ ดร.ปราโมทย์ และ ดร.เจิมศักดิ์ ได้เปิดเผยแผนการหนึ่งที่อ้างว่าพันตำรวจโท ดร.ทักษิณตกลงกับอดีตแกนนำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย นักธุรกิจ และนักวิชาการ ที่ประเทศฟินแลนด์เมื่อปี 2542 หรือเรียกว่า “ปฏิญญาฟินแลนด์” ซึ่งมีสาระสำคัญว่า

1.ลดบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางการเมือง

2.สร้างระบบพรรคเดียวที่รวมศูนย์อำนาจ

3.แปลงสินทรัพย์ของรัฐให้เป็นทุนการการเมือง

4.ยึดครองชนชั้นล่างด้วยลัทธิทุนนิยมและบริโภคนิยม

5.สถาปนาระบบราชการใหม่ เพื่อให้ข้าราชการเป็นข้า CEO

โดยนายสุริยะใสเชื่อว่า สิ่งที่รัฐบาลของพรรคไทยรักไทยและพันตำรวจโท ดร.ทักษิณได้ปฏิบัติในช่วงที่เป็นรัฐบาลนั้น คือการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามปฏิญญาฟินแลนด์นี่เอง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ในเมื่อมีหลักฐานตั้งแต่ปี 2542 แล้ว ถ้าปฏิญญาฟินแลนด์เป็นเรื่องจริง ทำไมถึงไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะในช่วงก่อนที่พรรคไทยรักไทยจะเป็นรัฐบาล หรือนำไปดำเนินคดีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นเพียงข้ออ้างของ พธม.ที่ต้องการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองเท่านั้น ซึ่งก่อนหน้านั้น 3 วัน ในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร คอนเสิร์ตการเมืองครั้งที่ 1 อันเป็นการรวมตัวของ พธม.อีกครั้งหลังจากการเลือกตั้งทั้ง ส.ส. และ ส.ว.เสร็จสิ้น นายสนธิก็ได้นำเรื่องนี้มาเปิดเผยต่อผู้ชุมนุมด้วย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ศาลอาญาพิพากษาจำคุก ดร.ปัญญา อดีตประธานกรรมการ คตง. 3 ปี ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากกรณีการเสนอชื่อบุคคล 3 คนให้วุฒิสภาเลือกเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และทำให้คุณหญิงจารวุรรณได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวโดยไม่ชอบธรรม

วันที่ 6 มิถุนายน 2549 ดร.บวรศักดิ์ ลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุ และกลับไปเป็นนักวิชาการตามเดิม ภายหลังที่งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีเสร็จสิ้นลง

วันที่ 9-13 มิถุนายน 2549 รัฐบาลจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรโดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยพระวรกายและพระราชหฤทัย และครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก โดยมีพระราชาธิบดี พระจักรพรรดิ พระราชินี พระราชสวามี พระรัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์จากประเทศที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมาร่วมงานดังกล่าวจำนวน 26 ประเทศ จากทั้งหมด 29 ประเทศ และในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ซึ่งเป็นวันที่เสด็จพระราชดำเนินออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ประชาชนชาวไทย ได้เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมจนถึงสะพานมัฆวานรังสรรค์ ในช่วงเวลาดังกล่าว พธม.จึงได้ยุติการชุมนุมชั่วคราว และได้กลับมาชุมนุมอีกครั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549 และจัดการชุมนุมทุก ๆ วันศุกร์เช่นเดียวกับที่เคยจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรที่ผ่านมา

วันที่ 24 มิถุนายน 2549 ดร.วิษณุ ได้ลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี เนื่องจากภารกิจในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เสร็จสิ้นลงแล้ว และ ดร.วิษณุต้องการที่จะกลับไปเป็นนักวิชาการตามเดิม ไม่มีความประสงค์จะทำงานทางการเมือง เนื่องจากพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ได้ขอให้มาทำงานเป็นรองนายกรัฐมนตรี ดูแลงานทางกฎหมายตั้งแต่สมัยที่เป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่ง ดร.วิษณุได้โอนย้ายมาจากการเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหมือนกับ ดร.บวรศักดิ์ ท่ามกลางกระแสสังคมที่มองว่า ดร.วิษณุ และ ดร.บวรศักดิ์ ซึ่งเป็นชาวจังหวัดสงขลาถูกพลเอกเปรมเกลี้ยกล่อมให้ยุติการทำงานร่วมกับพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ

วันที่ 29 มิถุนายน 2549 ภายหลังจากการลาออกของนักกฎหมายทั้งสองคน พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ได้บรรยายให้ข้าราชการระดับสูงฟังเกี่ยวกับระบบการเมืองที่ถูกผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญแทรกแซง ซึ่งสอดคล้องกับจดหมายที่พันตำรวจโท ดร.ทักษิณมีไปถึงนาย George W.Bush ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา จึงทำให้เป็นที่สงสัยของคนทั้งสังคมว่า ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญนี้คือใคร ซึ่งนายสนธิและกลุ่มราชนิกูล ในนาม “ชมรมเพื่อความจริงและความโปร่งใส” ก็ได้หยิบยกประเด็นนี้มาโจมตีพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ เหมือนกับที่เคยทำมา ด้วยการกล่าวหาว่าพันตำรวจโท ดร.ทักษิณหมายถึงพระมหากษัตริย์ ซึ่งคนส่วนใหญ่มิได้หลงเชื่อนายสนธิแต่อย่างใด โดยเข้าใจเพียงว่าพันตำรวจโท ดร.ทักษิณหมายถึงพลเอกเปรมเท่านั้น และพลเอกเปรมก็ได้ตอบโต้พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ด้วยการเดินสายไปบรรยายพิเศษให้นักเรียนนายทหารชั้นสัญญาบัตรของทั้ง 3 เหล่าทัพ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2549 โดยเฉพาะการบรรยายให้กับนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 ว่ารัฐบาลเป็นเพียงจ๊อคกี้ที่รับจ้างมาขี่ม้า ซึ่งก็คือทหาร แต่จ๊อคกี้ไม่ใช่เจ้าของคอกม้า ผู้ที่เป็นเจ้าของคอกม้าคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยก่อนหน้านี้ พลเอกเปรมก็ได้กล่าวหาพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ต่อคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เข้าเยี่ยมคารวะว่า “ผมไม่ได้เกลียดเขานะ แต่ว่าเขาไม่เหมาะ” และหลังจากที่เกิดวาทกรรม “จ๊อคกี้รับจ้าง” เพียง 2 วัน พลเอกสนธิก็ได้มีคำสั่งโยกย้ายนายทหารคุมกำลังพลระดับผู้บังคับกองพันที่ตนเองไว้ใจ เพื่อเตรียมการ “โค่นจ๊อคกี้ทักษิณ” สนองตัณหาให้กับพลเอกเปรมที่รังเกียจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

วันที่ 19 และ 21 สิงหาคม 2549 พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พลาซา ได้มีกลุ่มบุคคลผู้สนับสนุนพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ เกิดทะเลาะวิวาทกับฝ่าย พธม.ที่เดินทางมาขับไล่ จนทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่พันตำรวจเอกฤทธิรงค์ เทพจันดา เป็นผู้ควบคุม เกิดบันดาลโทสะทำร้ายร่างกายประชาชนฝ่าย พธม. และในวันเดียวกัน นายสนธิและคณะได้เดินทางไปยังจังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดเวทีปราศรัย พธม.สัญจร ณ กองทัพภาคที่ 3 โคยมีพลโทสพรั่ง (ยศในขณะนั้น) แม่ทัพภาคที่ 3 มาร่วมกิจกรรมและร่วมรับประทานอาหารกับนายสนธิด้วย โดยพลโทสพรั่งได้ถามนายสนธิว่า “คุณสนธิไม่เล่นการเมืองเหรอ” นายสนธิก็ได้ตอบพลโทสพรั่งด้วยข้อความที่จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ว่า “เล่นสิ ผมอยู่พรรคจักรี ราชวงศ์จักรีคือพรรคของผม”

วันที่ 24 สิงหาคม 2549 พบรถยนต์ต้องสงสัยว่ามีการบรรทุกระเบิด จอดอยู่บริเวณถนนราชวิถี เชิงสะพานกรุงธน ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณที่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 69 โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจวิทยาการสามารถเก็บกู้วัตถุระเบิดจากรถยนต์คันนั้นได้อย่างปลอดภัย จึงทำให้พันตำรวจโท ดร.ทักษิณรอดพ้นจากภยันตรายนี้ได้ และทำให้พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ สั่งปลดพลเอกพัลลภ ปิ่นมณี ออกจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (รอง ผอ.รมน.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เนื่องจากพลเอกพัลลภเป็นนายทหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านสงครามพิเศษและอาจเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารในครั้งนี้ และเป็นเพื่อน จปร. รุ่น 7 กับพลตรีจำลอง และตำรวจก็ได้ดำเนินคดีกับนายทหารผู้ใต้บังคับบัญชาของพลเอกพัลลภ คือร้อยโทธวัชชัย กลิ่นชะนะ และจ่าสิบเอกชาคริต จันทระ ซึ่งเป็นผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวมาจอดไว้ และได้ให้การต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า หากการลอบสังหารในครั้งนี้ไม่สำเร็จ ทหารก็จะยึดอำนาจากพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ และให้พลเอกสุรยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ไม่มีผู้ใดเชื่อ ทำให้ในวันต่อมา ได้มีกลุ่มประชาชนยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกเปรม เพื่อขอให้รักษาชีวิตของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ และทำให้พลตรีจำลอง ในฐานะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสมัยพลเอกเปรม เกิดความไม่พอใจและร้อนตัวแทนพลเอกเปรมจนต้องเขียนจดหมายเปิดผนึกโจมตีพันตำรวจโท ดร.ทักษิณว่าให้หยุดทำลายสถาบันทหาร

วันที่ 31 สิงหาคม 2549 หลังจากที่ประสบชัยชนะจากคดี กฟผ. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นางสาวรสนา นางสาวสารีและพวก ได้ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะรัฐมนตรีต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป ปตท.

วันที่ 8 กันยายน 2549 วุฒิสภาลงมติเลือก กกต.ชุดใหม่จำนวน 5 คน คือ นายอภิชาต สุขัคคานนท์ นายประพันธ์ นัยโกวิท นายสมชัย จึงประเสริฐ นางสดศรี สัตยธรรม และนายสุเมธ อุปนิสากร โดย กกต.ได้ประชุมกันและลงมติเลือกให้นายอภิชาตเป็นประธาน

วันที่ 9 กันยายน 2549 พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ เดินทางไปหลายประเทศ เช่น ฟินแลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting: ASEM) ประชุมประเทศกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement: NAM) และประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 61 ณ นครนิวยอร์ก ในวันที่ 19-20 กันยายน 2549 ในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย และเพื่อแนะนำ ดร.สุรเกียรติ์ ในฐานะผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติโดยที่ไม่มีใครรู้ว่า นี่จะเป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งสุดท้ายในฐานะนายกรัฐมนตรี และไม่มีโอกาสได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนอีกเลยเป็นเวลากว่า 17 เดือน

วันที่ 15 กันยายน 2549 แกนนำ พธม.ทั้ง 4 คน ยกเว้นพลตรีจำลอง ที่ติดภารกิจ ได้แถลงข่าวจัดชุมนุมใหญ่ในวันที่ 20 กันยายน 2549 และได้ผูกผ้าพันคอสีฟ้า มีข้อความที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่า “902 74 12 สิงหาคม 2549 แม่ของแผ่นดิน” และนายสนธิยังได้นำกระเป๋าถือผ้าลายไทยสีม่วงบรรจุเงินสด 250,000 บาท มาแสดงในการแถลงข่าวในครั้งนี้ พร้อมทั้งระบุว่าได้ไปรับเงินจำนวนนี้มาจากคณะสุภาพสตรีผู้สูงศักดิ์ที่ร่วมโค่นล้มทำลายพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ทำให้สังคมได้เห็นถึงความพยายามในการดึงสถาบันระดับสูงมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายฝ่ายประชาธิปไตยของนายสนธิและ พธม. อีกทั้งนายพิภพยังได้กล่าวในการแถลงข่าวครั้งนี้ว่า ถึงจุดที่พันตำรวจโท ดร.ทักษิณต้องตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งโดยทันที มิฉะนั้นจะเกิดเหตุการณ์ “กองทัพอภิวัฒน์” ตามที่นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ เขียนไว้ในนิตยสาร “เนชั่นสุดสัปดาห์” โดยใช้นามปากกาว่า “สะพานสายประชา”

กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร
13 กุมภาพันธ์ 2552
Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s