ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 20 ปล้นอำนาจแบบหมาลอบกัด)

ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน
(ตอนที่ 20 ปล้นอำนาจแบบหมาลอบกัด)
 
                วันที่ 19 กันยายน 2549 ในเวลาค่ำ ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงดำเนินชีวิตประจำวันไปตามปกติ จนถึงเวลาประมาณ 21.30 นาฬิกา ภายหลังจากรายการตามปกติของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) จบลง ทางสถานีได้นำเพลงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ มาออกอากาศแทนรายการปกติ แต่สถานีโทรทัศน์ช่องอื่นยังคงเผยแพร่รายการตามปกติ ซึ่งก่อนหน้านั้นเพียง 30 นาที ทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) จังหวัดลพบุรีได้เข้าควบคุม บก.ทบ.เอาไว้ได้แล้ว และทหารจากหน่วยต่าง ๆ ก็เริ่มเข้าควบคุมทำเนียบรัฐบาลและบริเวณใกล้เคียง โดยที่บุคคลสำคัญของรัฐบาลบางคนก็ทราบข่าวนี้แล้ว จึงได้เดินทางเข้ามาเก็บเอกสารและทรัพย์สินส่วนตัวที่ทำเนียบรัฐบาล เช่น พลตำรวจเอก ดร.ชิดชัย นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

จนกระทั่งเวลาประมาณ 22.20 นาฬิกา หลังจากโทรศัพท์ไปที่ สทท.แล้วพบว่ามีกำลังทหารเข้าควบคุมสถานีแล้ว พันตำรวจโท ดร.ทักษิณได้ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์จากประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ เพื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขต กทม. ปลดพลเอกสนธิออกจากตำแหน่ง ผบ.ทบ. แต่งตั้งให้พลเอกเรืองโรจน์ มหาศรานนท์ ผบ.สส. เป็นผู้ดูแลสถานการณ์ และให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้ารายงานตัวต่อพลตำรวจเอก ดร.ชิดชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี แต่ในขณะที่พันตำรวจโท ดร.ทักษิณกำลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีอยู่นั้น ทหารซึ่งรับคำบัญชามาจากพลเอกสนธิ ได้ตะโกนบอกกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการออกอากาศว่า “ให้มันหยุดได้แล้ว” และทำให้สถานีโทรทัศน์ทุกสถานีในประเทศไทยต้องแพร่ภาพรายการจาก ททบ.5 เท่านั้น ยกเว้นสถานีโทรทัศน์ ASTV ของนายสนธิ และสถานีโทรทัศน์ต่างประเทศเช่น BBC จากประเทศอังกฤษ และ CNN จากสหรัฐอเมริกาก็ได้นำเสนอภาพการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยด้วยกำลังทหารออกสู่สายตาชาวโลกเป็นรายการข่าวด่วน แต่ก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น เนื่องจากคณะทหารโจรกลุ่มนี้ได้ควบคุมเครือข่ายการสื่อสารไว้ได้แล้ว

อำนาจในมือของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ที่มาจากเสียงส่วนมากของประชาชนชาวไทย ถูกโจรในเครื่องแบบทหารที่มีหัวหน้าคือพลเอกสนธิ ผบ.ทบ. พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พลโทอนุพงษ์ เผ่าจินดา แม่ทัพภาคที่ 1 พลโทสพรั่ง แม่ทัพภาคที่ 3 ภายใต้การบงการของพลเอกเปรม นายทหารเก่าผู้สูญเสียอำนาจจากนายกรัฐมนตรีท่านนี้ ซึ่งบัญชาการเหตุการณ์ ณ บ้านพักสี่เสาเทเวศร์ (ตามคำบอกกล่าวของนายสุริยะใสในเวลาต่อมา) และการสนับสนุนจากราชนิกูล นักธุรกิจ สื่อมวลชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ และนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม ซึ่งมีนายสนธิเป็นตัวแทนร้องขอการรัฐประหารครั้งนี้กับพลเอกสนธิเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปล้นไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วินาทีนั้น

ข้อความดังที่กล่าวเป็นความจริงมากขึ้น เมื่อ ททบ.5 ขึ้นข้อความดังต่อไปนี้บนหน้าจอโทรทัศน์และต่อมาได้ให้นางสาวทวินันท์ คงคราญ ผู้ประกาศข่าวของ ททบ.5 เป็นผู้อ่าน “เนื่องด้วยขณะนี้ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เข้าควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไว้ได้แล้ว และไม่มีการขัดขวาง จึงขอความร่วมมือประชาชนในการให้ความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้ด้วย”

และในเวลาไม่นาน ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ก็ได้รับรู้โดยทั่วกันอีกครั้งว่า อำนาจในมือของพวกเขาได้ถูก “คณะทหารโจร” ปล้นไปแล้วจริง ๆ เมื่อพลตรีประพาศ ศกุนตนาค ที่ปรึกษา ผอ.ททบ.5 ได้อ่านประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ฉบับที่ 1 เมื่อเวลา 23.50 นาฬิกา ดังนี้ “ด้วยเป็นที่ปรากฏโดยแน่ชัดว่า การบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาลรักษาการปัจจุบันได้ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งแบ่งฝ่าย สลายความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย ต่างฝ่ายต่างมุ่งหวังเอาชนะด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ และมีแนวโน้มนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยประชาชนส่วนใหญ่เคลือบแคลงสงสัยการบริหารราชการแผ่นดินอันส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง หน่วยงานองค์กรอิสระถูกครอบงำทางการเมือง ไม่สามารถสนองตอบเจตนารมณ์ตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทำให้การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเกิดปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ตลอดจนหมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทยอยู่บ่อยครั้ง แม้หลายภาคส่วนสังคมจะได้พยายามประนีประนอมคลี่คลายสถานการณ์มาโดยต่อเนื่องแล้ว แต่ยังไม่สามารถที่จะทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งยุติลงได้ ดังนั้น คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งประกอบด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีความจำเป็นต้องยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินเสียเอง แต่จะได้คืนอำนาจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขกลับคืนสู่ปวงชนชาวไทยโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขและความมั่นคงของชาติ รวมทั้งเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน”

 

…และนี่ก็คือประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยในรอบระยะเวลา 15 ปี 7 เดือน 26 วัน หรือ 5,687 วันที่วงจรอุบาทว์ทางการเมืองของไทยโคจรกลับมาอีกครั้งหนึ่ง โดยสาเหตุมีเพียงแค่ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนที่กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ขอจากนายกรัฐมนตรีท่านนี้ คนบางกลุ่มก็ไม่เคยได้รับประโยชน์จากรัฐบาลชุดนี้เลยด้วยซ้ำ กับผลประโยชน์ของชาติและประชาชนผู้เลือกนายกรัฐมนตรีท่านนี้ แต่นายกรัฐมนตรีเลือกที่จะทำประโยชน์ให้แก่ชาติและประชาชนมากกว่าที่จะคิดถึงประโยชน์ที่จะได้จากวิธีการที่ผิดทำนองคลองธรรม ผู้เสียผลประโยชน์เหล่านั้นจึงรวมตัวกันทำลายล้างบุคคลที่ประชาชนเป็นผู้เลือกเข้ามาเป็นตัวแทนบริหารประเทศ โดยนำสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งประชาชนไทยทุกหมู่เหล่าเคารพเทิดทูนเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมมาเป็นเครื่องมือสำคัญ

ตอนนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่า สาเหตุและที่มาของกระบวนการทำลายประเทศชาติโดย 2 สนธินั้นเป็นอย่างไร ในส่วนที่ 2 นี้ ผมจะได้นำเสนอความเคลื่อนไหวของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้และผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง…

 

กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร

13 กุมภาพันธ์ 2552

Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s