ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 27 นปก.)

ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน
(ตอนที่ 27 นปก.)
…คมช.อ้างเหตุผลสำคัญในการปล้นอำนาจจากประชาชนชาวไทยว่า เกิดการสลายความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ โดยเฉพาะผู้ที่มีแนวความคิดไม่ตรงกับรัฐบาล คือ พธม. แต่เมื่อมีการยึดอำนาจได้แล้ว ก็เริ่มมีการต่อต้านการกระทำอันมีลักษณะเยี่ยงโจรกบฏดังกล่าวในวันถัดมาทันที กลุ่มผู้ต่อต้านการปล้นอำนาจจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้สนับสนุนพันตำรวจโท ดร.ทักษิณและพรรคไทยรักไทย มีบางส่วนที่ไม่ได้สนับสนุนพันตำรวจโท ดร.ทักษิณและพรรคไทยรักไทย แต่ไม่ยอมรับการได้มาซึ่งอำนาจด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมของ คมช. และมอง พธม.ว่าเป็นสะพานที่ทอดให้ทหารมายึดอำนาจ
ในระยะแรกการชุมนุมเพื่อประท้วงและต่อต้าน คปค.หรือ คมช. ยังเป็นไปโดยจำกัดเฉพาะบุคคลเพียงไม่กี่กลุ่ม เช่น กลุ่ม 19 กันยา ต้านรัฐประหารของนายสมบัติ บุญงามอนงค์ กลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการ ของนายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท กลุ่มวิทยุชุมชนคนแท็กซี่ ซึ่งออกอากาศทาง FM 92.25 MHz และ 107.5 MHz ของนายชินวัฒน์ หาบุญพาด และนายสนอง การะเกษ และกลุ่มสมาพันธ์ประชาธิปไตย ของนายแพทย์สันต์และนายแพทย์เหวง เรืออากาศตรีฉลาด ที่ประท้วงการปล้นอำนาจของ คมช.ด้วยการขังตนเองอยู่ที่หน้ารัฐสภาจนถึงปัจจุบัน และตั้งใจที่จะประท้วงต่อไปจนกว่ากฎหมายที่เป็นเผด็จการที่ออกโดยองค์กรในกำกับของ คมช. จะถูกยกเลิกทั้งหมด และยังมีนายนวมทอง ไพรวัลย์ ผู้ขับรถแท็กซี่ ซึ่งได้ขับรถแท็กซี่ของตนเองเข้าชนกับรถถังที่ประจำการอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อต้องการพลีชีพเพื่อประชาธิปไตย แต่ไม่เสียชีวิต ต่อมาพันเอกอัคร ทิพโรจน์ โฆษกกองทัพบกและโฆษก คมช. ได้กล่าวปรามาสนายนวมทองว่าไม่มีใครอุดมการณ์มากพอที่จะพลีชีพเพื่อประชาธิปไตยได้ นายนวมทองจึงได้จบชีวิตของตนด้วยการแขวนคอที่สะพานลอยหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549
จนกระทั่งถึงวันที่ 1 มีนาคม 2550 อดีตนักการเมืองพรรคไทยรักไทย ประกอบด้วย นายวีระ มุสิกพงศ์ นายจตุพร พรหมพันธุ์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และนายจักรภพ เพ็ญแข ได้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม PTV (People’s Television (ทีวีเพื่อประชาชน)) เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้แก่กลุ่มผู้ต่อต้านคมช. โดยเฉพาะกลุ่มผู้สนับสนุนพันตำรวจโท ดร.ทักษิณและพรรคไทยรักไทย ได้ทราบถึงความเลวร้ายที่ พธม. และ คมช.ได้สร้างไว้ต่อประเทศชาติ แต่ PTV ก็ไม่สามารถออกอากาศได้ตามกำหนดเวลา เนื่องจากอำนาจเผด็จการของ คมช.ที่คอยรังควาน ในวันที่ 23 มีนาคม 2550 คณะผู้บริหาร PTV จึงได้เปิดเวทีปราศรัยโจมตี พธม. และ คมช.ที่ท้องสนามหลวงทุกวันศุกร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งต่อมาในวันที่ 3 มิถุนายน 2550 กลุ่มองค์กรต้านรัฐประหารต่าง ๆ เหล่านี้จึงได้รวมตัวกันเป็น “แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ” (นปก.)
กิจกรรมหลักของ นปก. คือการให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับความเสียหายของชาติที่เกิดจาก พธม. และ คมช. เช่น การเสียผลประโยชน์ของนายสนธิที่มีต่อพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ จนนำไปสู่การเรียกร้องให้ทหารใช้เงินภาษีของประชาชนมาล้มล้างรัฐบาลที่ประชาชนเลือกตั้ง การกระทำที่มีลักษณะเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนของพลเอกสพรั่ง เช่น การให้บริษัทของ ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร ญาติผู้น้อง เขียนโครงการประชาสัมพันธ์เชิงลึกต่อต้านพันตำรวจโท ดร.ทักษิณเสนอต่อพลเอกสพรั่งในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ คมช. การจัดสรรงบประมาณให้กรรมการ ทอท.ไปดูงานในต่างประเทศอย่างไม่จำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางไปดูงานที่ประเทศเดนมาร์ก ที่ ดร.จิตริยา ปิ่นทอง ภรรยาของ ดร.เจิมศักดิ์รับราชการอยู่ จนทำให้พลเอกสพรั่งต้องฟ้องร้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับแกนนำ นปก.บางคนที่นำความจริงของตนมาเปิดเผย กรณีคุณหญิงจารุวรรณแต่งตั้งบุตรชายเป็นเลขานุการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งก็คือเลขานุการส่วนตัวของตนเองนั่นเอง การย้ายพันตำรวจตรีสุทธิเวช บุญยรัตกลิน บุตรชายของพลเอกสนธิ จากจังหวัดยะลาให้เข้ามารับราชการใน กทม. เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากขบวนการแบ่งแยกดินแดน การเดินสายให้ข้อมูลอันเป็นเท็จของ พธม. และเรื่องราวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยึดอำนาจ 19 กันยายน 2549 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาเป็นเผด็จการ โดยผ่านทางการปราศรัยโดยวิทยากรที่เป็นแกนนำจากกลุ่มต่าง ๆ ทั้งที่ท้องสนามหลวงและในต่างจังหวัด โดยทั้งวิทยากรและผู้ชุมนุมต่างก็ไม่ย่อท้อต่อการสกัดกั้นของทหารทรราชที่กระทำทุกวิถีทางไม่ให้ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง เช่น บุกขึ้นไปตรวจบัตรประจำตัวประชาชนบนรถโดยสารที่ผู้ชุมนุมเดินทางไปรับฟังการปราศรัย
และตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่า พลเอกเปรมเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปล้นอำนาจในครั้งนี้ องค์กรบางแห่งที่เป็นสมาชิก นปก.จึงได้รวบรวมรายชื่อประชาชนผู้ชุมนุมเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเพื่อขอให้มีพระบรมราชวินิจฉัยปลดพลเอกเปรมออกจากตำแหน่งประธานองคมนตรี และในวันที่ 22 กรกฎาคม 2550 นปก.ได้เดินทางไปยังบ้านพักสี่เสาเทเวศร์ของพลเอกเปรม เพื่อทวงถามถึงความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปล้นอำนาจที่ผ่านมา โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้เดินทางไปอย่างสงบและปราศจากอาวุธ แต่เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจภายใต้ความรับผิดชอบของพลเอกสนธิ พลโทประยุทธ์ และพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ กลับทำร้ายประชาชนที่ต้องการจะได้คำตอบจากปากของนายทหารเฒ่าผู้รับใช้สถาบันระดับสูงของชาติ แต่กลับมีพฤติกรรมเอนเอียงทางการเมืองเหมือนกับที่นายสมัครเคยโจมตีไว้ และยังมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อีกหลายประการ เช่น การประพฤติตนตีเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเหรียญของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในลักษณะเดียวกับพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ การทำความเคารพพลเอกเปรมด้วยการกราบลงกับพื้นเช่นเดียวกับพระบรมวงศานุวงศ์ การตั้งชื่อบ้านไร้กังวล ซึ่งเป็นบ้านพักของตนเองในกองทัพภาคที่ 2 ล้อเลียนกับชื่อพระราชวังไกลกังวล การอาศัยบ้านสี่เสาเทเวศร์ของทางราชการ ทั้ง ๆ ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วถึงกว่า 20 ปี และองคมนตรีก็ไม่มีบ้านพักประจำตำแหน่ง และการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัทเอกชนต่าง ๆ โดยเฉพาะธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมิใช่หน้าที่ขององคมนตรีเลย มีเพียงการถวายคำปรึกษาแด่พระมหากษัตริย์เท่านั้น
ผลจากการชุมนุมในวันดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับแกนนำ นปก. 9 คน คือนายวีระ มุสิกพงศ์ นายจตุพร นายณัฐวุฒิ นายจักรภพ นายแพทย์เหวง นายวิภูแถลง นายจรัล ดิษฐาอภิชัย กสม. (ซึ่งในภายหลังถูก สนช.ลงมติให้พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุนี้) พันเอก ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ อดีตผู้พิพากษา ในข้อหามั่วสุมเกินกว่า 10 คน ก่อความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และได้นำตัวบุคคลทั้ง 9 นี้ไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร (เรือนจำกลางคลองเปรม) ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2550 โดยออกอุบายให้ไปรายงานตัวต่อศาลอาญาในคดีหนึ่ง ซึ่งศาลก็ได้อนุญาตให้ทุกคนกลับบ้านได้ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยัดเยียดอีกคดีหนึ่งให้กับบุคคลเหล่านี้หลังจากคดีแรกเสร็จสิ้น ซึ่งนายมานิตย์ในฐานะอดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาแห่งนี้ ก็ได้ตอบโต้การกระทำอันไม่เป็นธรรมนี้ ด้วยการไม่ยอมเดินออกจากห้องพิจารณาคดีแรก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้อุ้มนายมานิตย์ทั้งเก้าอี้ไปพิจารณาคดีต่อไป จนทำให้พลเอกสุรยุทธ์ต้องนำคณะรัฐมนตรีทั้งคณะเข้าขอโทษพลเอกเปรมที่ไม่สามารถปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยึดอำนาจได้ และในภายหลัง พลเอกเปรมก็ได้ชื่นชมพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ที่สามารถสลายกลุ่มผู้ชุมนุมให้เป็นไปตามความประสงค์ของตนได้
กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร
20 กุมภาพันธ์ 2552
Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s