ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 23 รัฐวิสาหกิจ ขุมทรัพย์ของ คมช.)

ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน

(ตอนที่ 23 รัฐวิสาหกิจ ขุมทรัพย์ของ คมช.)

…นอกเหนือจากที่ คมช.จะแต่งตั้งองค์กรอิสระ องค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร และองค์กรตุลาการขึ้นมาเพื่อสนองตัณหาในการกำจัดพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ด้วยข้อหาทุจริตต่อบ้านเมืองให้กับตนเองแล้ว คมช.ก็ยังได้ส่งพรรคพวกของตนเข้าไปดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งถือเป็นขุมทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของชาติอีกด้วย เช่น พลเอกสพรั่งเป็นประธานกรรมการ ทอท. พลอากาศโทอิทธพร ศุภวงศ์ (ต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นพลอากาศเอก) ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ และ ดร.เจิมศักดิ์ เป็นกรรมการ ทอท. พลเอก ดร.มนตรี ศุภาพร จเรทหารทั่วไป เป็นประธานกรรมการทีโอที (ต่อมาลาออกและพลเอกสพรั่งดำรงตำแหน่งแทน) ดร.วุฒิพงษ์ เป็นกรรมการทีโอที พลอากาศเอกสมหมาย ดาบเพ็ชร เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานกรรมการกสท โทรคมนาคม (ต่อมาลาออกและพลเอกมนตรี สังขทรัพย์ เสนาธิการทหารบกดำรงตำแหน่งแทน) พลโทสมชัย มาระเนตร์ เจ้ากรมการทหารสื่อสารเป็นประธานกรรมการไปรษณีย์ไทย พลเรือเอกสถิรพันธุ์เป็นประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) พลอากาศเอกชลิตเป็นประธานกรรมการการบินไทย นางสาวรสนาและนายณรงค์ โชควัฒนา เป็นกรรมการอสมท อดีตผู้บริหารเครือผู้จัดการคือนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ก็ได้รับการสรรหาให้เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของอสมท แทนนายมิ่งขวัญที่ลาออกหลังจากเกิดเหตุการณ์ 19 กันยายน 2549 โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ให้มีรายการประเภทบันเทิงที่ไม่ประเทืองปัญญาและทำลายการพัฒนาเยาวชน เช่น ละครและภาพยนตร์จากญี่ปุ่นและเกาหลี ซึ่งทำลายเจตนารมณ์ของนายมิ่งขวัญ ที่มุ่งเน้นให้สถานีโทรทัศน์แห่งนี้นำเสนอรายการด้านข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้แก่ประชาชน และยังมีตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น พลเอกสพรั่งได้แต่งตั้งให้พลเรือเอกบรรณวิทย์ซึ่งเป็นเพื่อน นตท.7 ด้วยกันให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการของทั้ง ทอท.และทีโอทีที่ตนเองเป็นประธานกรรมการ และในการสอบสวนกรณีคิงเพาเวอร์ที่จะได้กล่าวต่อไป ก็มีพลตำรวจเอกประทินเป็นประธานกรรมการ นอกจากนี้ไทยออยล์ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ก็มีพลโทประยุทธ์เป็นกรรมการอีกด้วย และยังมีข่าวลืออีกว่า พลเอกสพรั่งจะเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ปตท. เพื่อทวงคืนไออาร์พีซี (หรือทีพีไอในชื่อใหม่) คืนให้แก่นายประชัย โดยรัฐมนตรีบางคน เช่น ดร.สิทธิชัย ได้แสดงท่าทีปกป้องนายทหารที่เข้าไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ว่าเป็นกิจการเกี่ยวกับความมั่นคง และยังมีแนวความคิดที่ล้าหลัง โดยคิดจะนำกิจการของทีโอที กสท โทรคมนาคม และไปรษณีย์ไทย กลับคืนสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจในรูป ทศท. และ กสท.เหมือนเดิม โดย ดร.สิทธิชัยแก้ตัวว่าต้องการให้เป็นของรัฐเพื่อจะได้ดูแลความความมั่นคงได้ดีกว่าเป็นของเอกชน ซึ่งความคิดของรัฐมนตรีผู้นี้ขัดแย้งกับความเป็นจริงโดยสิ้นเชิง เนื่องจากทั้งสามบริษัทยังคงเป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในรูปของบริษัท และยังให้สัมปทานกับภาคเอกชนในการร่วมดำเนินธุรกิจอีกด้วย

ในระหว่างที่บุคคลเหล่านี้เข้าดำรงตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ มีการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่คณะกรรมการเป็นจำนวนมาก อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เช่นใน ทอท. พลเอกสพรั่งในฐานะประธานกรรมการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2549-13 กุมภาพันธ์ 2551) ได้เรียกประชุมคณะกรรมการ ทอท. ทั้งสิ้น 41 ครั้ง โดยในบางครั้งก็เดินทางไปประชุมในต่างจังหวัด ซึ่งพลเอกสพรั่งอ้างในรายงานประจำปี 2550 ของ ทอท.ว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่งเปิดใช้บริการใหม่ มีปัญหาบ่อยครั้ง จึงต้องประชุมให้ถี่ขึ้นจากเดือนละหนึ่งครั้งเป็นเดือนละ 2-3 ครั้ง จึงได้รับผลประโยชน์ (เบี้ยประชุมคณะกรรมการและโบนัส) ทั้งสิ้น 1,290,156.90 บาท พลอากาศโทอิทธพรได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น 1,052,965.52 บาท ดร.เจิมศักดิ์ได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น 737,433.82 บาท ซึ่งขัดแย้งโดยสิ้นเชิงกับการที่พลเอกสพรั่ง ที่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีหน้าที่ในการบริหารกิจการทั่วไปของบริษัทเลย และต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้ประกาศตนว่าอาสาเข้ามาทำงานแก้ไขปัญหาการทุจริตของรัฐบาลเลว แต่พลเอกสพรั่ง ซึ่งเป็นข้าราชการประจำที่มาจากภาครัฐ อันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง จึงขาดคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการอิสระของ ทอท. กลับประพฤติตัวเลวยิ่งกว่าพันตำรวจโท ดร.ทักษิณเสียอีก ด้วยการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนที่ตนเองจะได้รับ จากที่เคยได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน เปลี่ยนเป็นการได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ทำให้พลเอกสพรั่งและพวกได้รับประโยชน์อันไม่สมควรจากทรัพย์สินของแผ่นดิน

ผลงาน “ชิ้นโบดำ” ที่สำคัญของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นตัวแทนของ คมช. ก็คือ การบอกเลิกสัญญาการดำเนินกิจการร้านค้าปลอดอากรกับบริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด และบริษัท คิงเพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด การอ้างผลการตรวจสอบทางวิศวกรรมอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความเสียหายของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในกรณีของ ทอท. การฟ้องร้องเรียกค่าธรรมเนียมการใช้โครงข่าย (access charge) จากดีแทคและทรูมูฟในกรณีทีโอที อันเนื่องมาจากการที่ กทช. ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเชื่อมต่อโครงข่าย ดีแทคและทรูมูฟในฐานะผู้รับสัมปทานจากกสท โทรคมนาคม จึงได้ยุติการชำระ access charge ที่มีภาระต้องจ่ายให้กับทีโอทีเดือนละ 200 บาทต่อหมายเลขในกรณีโทรศัพท์มือถือระบบชำระเงินรายเดือน และร้อยละ 18 ของมูลค่าหน้าบัตรเติมเงินในกรณีโทรศัพท์มือถือระบบจ่ายเงินล่วงหน้า มาเป็นการชำระค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (interconnection charge) ซึ่งเจ้าของเครือข่ายที่โทรศัพท์ออกจะจ่ายค่าธรรมเนียมนี้ให้แก่เจ้าของเครือข่ายที่เป็นผู้รับโทรศัพท์แทน แต่พลเอกสพรั่งกลับเห็นแย้งว่า สัญญาสัมปทานฉบับเดิมยังไม่หมดอายุ จึงส่งผลให้ทีโอทีไม่เปิดการเชื่อมโยงโครงข่ายกับเลขหมายของดีแทคและทรูมูฟที่เปิดใหม่จำนวน 3 ล้านเลขหมายอยู่ระยะหนึ่ง และยังมีกรณีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกด้วย

กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร

20 กุมภาพันธ์ 2552
Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s