ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 26 ไม่เข้าใจปัญหา เพราะไม่ได้มาจากประชาชน)

ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน
(ตอนที่ 26 ไม่เข้าใจปัญหา เพราะไม่ได้มาจากประชาชน)
 
                   …รัฐบาลนอมินี คมช. ของพลเอกสุรยุทธ์ต้องประสบปัญหามากมายในการบริหารประเทศ เนื่องจากเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จึงไม่เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาสำคัญในรัฐบาลดังต่อไปนี้
                  1.วันที่ 18 ธันวาคม 2549 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศกำหนดมาตรการกันสำรองร้อยละ 30 ของเงินตราต่างประเทศระยะสั้นที่เข้ามาในประเทศไทยไม่เกิน 1 ปี โดยให้นำเงินที่กันไว้เข้าฝากกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ และกำหนดให้ผู้มีเงินตราต่างประเทศที่ถูกกันสำรองดังกล่าวต้องทำการประกันความเสี่ยงในเงินตราต่างประเทศทั้งหมดด้วย ทำให้นักลงทุนต่างชาติขาดความเชื่อมั่นกับการลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากกังวลว่าหากนำเงินเข้ามาลงทุนแล้วจะใช้ลงทุนเพื่อสร้างความเจริญให้ระบบเศรษฐกิจของไทยได้ไม่หมด ต้องส่งเงินร้อยละ 30 สำรองไว้ที่ธนาคาร
                  2.คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด 9 จุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้การจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต้องถูกยกเลิก รัฐบาลได้ตั้งข้อกล่าวหาแก่นายทหารเพื่อน นตท.10 ของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ คือพลเอกไตรรงค์ อินทรทัต ว่าเป็นผู้วางแผนในการก่อเหตุในครั้งนี้ ซึ่งพลเอกไตรรงค์ก็ได้ปฏิเสธ ต่อมาตำรวจได้ออกหมายจับบุคคลที่อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งไม่ทราบได้ว่าเป็นผู้ใด และทำให้พลตำรวจเอกโกวิทต้องถูกย้ายจากตำแหน่ง ผบ.ตร. เข้าไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี และให้พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส จเรตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน
                  3.การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเอกสุรยุทธ์ได้กล่าวขอโทษกับประชาชนที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้ และยังประกาศจะปูผ้ากราบแกนนำผู้ก่อการร้ายอีกด้วย จึงเป็นที่น่ากังขาว่า ทำไมนายทหารรบพิเศษอย่างพลเอกสุรยุทธ์ ที่เคยผ่านสงครามปราบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีบิดาของตนเองเป็นแกนนำมาแล้ว จึงไม่สามารถหากลวิธีในการแก้ไขปัญหานี้ได้ อีกทั้ง คมช.ก็ยังละเลยที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้ง ๆ ที่ประธาน คมช.นับถือศาสนาอิสลามแท้ ๆ แต่กลับมองปัญหาภาคใต้เสมือนเป็นแค่เท้า และมองปัญหาการเมือง โดยเฉพาะการปราบปรามพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ และผู้เกี่ยวข้องเสมือนหัวใจ ที่มีความสำคัญมากกว่าอื่นใด
                  4.การแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภัย (น้ำท่วม) ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ พลเอกสุรยุทธ์ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เช่นกัน แต่กลับบอกให้ประชาชนอดทน เนื่องจากเหตุผลที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือ ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จึงไม่เข้าใจความเดือดร้อนของประชาชน
                  5.รัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุม สนช.ไว้ว่า จะบริหารราชการแผ่นดินด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง แต่จากกรณีการเป็นคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ คมช. การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ด้อยคุณภาพและมีราคาสูงผิดปกติ และกรณีการถือครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติซึ่งไม่อาจซื้อขายได้ ที่ยอดเขายายเที่ยง ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ของพลเอกสุรยุทธ์ ซึ่งซื้อไว้ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 ถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดในฐานบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ที่ชาวบ้านในบริเวณตีนเขาได้ถูกดำเนินคดีไปแล้วก็ตาม แต่พลเอกสุรยุทธ์ ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ก็ไม่เคยได้รับโทษทัณฑ์ใด ๆ เลย ล้วนเป็นเครื่องแสดงถึงความขัดแย้งกันเองระหว่างการกระทำและคำพูดของรัฐบาลชุดนี้ได้เป็นอย่างดี
                  6.ปัญหาเรื่องนโยบาย เนื่องจากรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ได้ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงนโยบายหลายประการของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ เพียงเพราะเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จึงต้องทำลายนโยบายของรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ เช่น การยกเลิกหวยบนดิน ยกเลิกโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษา ซึ่งได้เงินมาจากการขายหวยบนดิน จนทำให้เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกโครงการนี้ต้องฆ่าตัวตาย หรือขายบริการทางเพศนำเงินไปเป็นทุนการศึกษาแทน เปลี่ยนแปลงโครงการ OTOP เป็นโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และเปลี่ยนแปลงโครงการ SML เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                  7.ปัญหาด้านการต่างประเทศ รัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ในฐานะที่เป็นรัฐบาลทหารเช่นเดียวกับประเทศพม่า ไม่เป็นที่ยอมรับจากหลาย ๆ ประเทศที่เคยเป็นมิตรประเทศกับประเทศไทย บางประเทศถึงขั้นตัดความสัมพันธ์กับไทยตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2549 จึงทำให้พลเอกสุรยุทธ์ไม่สามารถเดินทางไปแนะนำตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีไทยต่อผู้นำต่างประเทศในภูมิภาคอื่นนอกทวีปเอเชียได้เลย และแม้แต่ประเทศในภูมิภาคเอเชียอย่างประเทศญี่ปุ่น ก็ต้องจำใจต้อนรับรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ ในโอกาสที่ไทยและญี่ปุ่นสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 120 ปี อย่างเสียไม่ได้
                  8.ปัญหานิติรัฐ กล่าวคือ ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและการปกครองประเทศ ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปทั้งในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญโดย ส.ส.ร. การตราพระราชบัญญัติโดย สนช. และการดำเนินงานขององค์กรอิสระที่เป็นเครื่องมือของ คมช.โดยตรง…
 
กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร
20 กุมภาพันธ์ 2552
Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s