ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 28 ยุบพรรคไทยรักไทย ใครสั่งมา)

ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน

(ตอนที่ 28 ยุบพรรคไทยรักไทย ใครสั่งมา)

 

                       …งานที่สำคัญที่สุดของ คมช.ก็คือการโค่นล้มอำนาจจากประชาชนที่มีพันตำรวจโท ดร.ทักษิณเป็นตัวแทน โดยเฉพาะการยุบพรรคการเมืองที่มีประชาชนเป็นสมาชิกถึง 14 ล้านคนเช่นพรรคไทยรักไทย การยุบพรรคครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการเลือกตั้ง ..เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 ที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ขัดขวางการตัดสินใจของประชาชน ด้วยการไม่ส่งผู้สมัครลงแข่งขันกับพรรคไทยรักไทย โดยกล่าวหาว่าพรรคไทยรักไทยมีความได้เปรียบในการกำหนดวันเลือกตั้งหลังจากวันยุบสภาเพียง 35 วันเท่านั้น และพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังมองอีกว่า การเลือกตั้งในครั้งนั้นเป็นเพียงการฟอกตัวให้กับพันตำรวจโท ดร.ทักษิณที่ถูกกล่าวหากรณีขายหุ้นชิน คอร์ปอเรชั่น พรรคประชาธิปัตย์โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคจึงได้ร้องเรียนต่อ กกต.เพื่อขอให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดมีความเห็นพิจารณายุบพรรคไทยรักไทยและพรรคการเมืองขนาดเล็กจำนวน 2 พรรคที่ลงสมัครร่วมกับพรรคไทยรักไทย คือ พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคแผ่นดินไทย ที่ถูกกล่าวหาว่ากรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยจ่ายเงินว่าจ้างให้ลงสมัครร่วมกับพรรคไทยรักไทย (ตามหลักฐานเท็จที่พลเรือเอกบรรณวิทย์สร้างขึ้น โดยใช้ภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่กระทรวงกลาโหมมาอ้างว่าพลเอกธรรมรักษ์และพลเอกไตรรงค์นัดหัวหน้าพรรคทั้งสองมารับค่าจ้าง) และเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองของ กกต. เพื่อแก้ไขจำนวนวันที่สังกัดพรรคการเมืองให้เกินกว่า 90 วัน ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

                  ในส่วนของพรรคไทยรักไทยก็ได้ร้องเรียนพรรคประชาธิปัตย์กลับว่าพรรคประชาธิปัตย์นอกจากที่จะไม่ส่งผู้สมัคร ส.ส.แล้ว ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง นายอภิสิทธิ์และนายสุเทพ เทือกสุบรรณยังได้ปราศรัยโจมตีพันตำรวจโท ดร.ทักษิณด้วยข้อความที่รุนแรง เช่น “ระบอบทักษิณ” เชิญชวนประชาชนให้ลงคะแนนในช่อง No Vote และพรรคประชาธิปัตย์ยังได้ให้สมาชิกของพรรค พาบุคคลอื่นไปสมัครในนามพรรคการเมืองขนาดเล็กอีกพรรคหนึ่ง คือพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า ส่วนพรรคประชาธิปัตย์เองก็ได้ขัดขวางการรับสมัคร ส.ส.ที่จังหวัดสงขลา โดยใช้ข้อความที่หยาบคาย จึงขอให้ กกต.เสนอความเห็นต่ออัยการสูงสุดยุบพรรคประชาธิปัตย์เช่นกัน

                   ซึ่งในวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่ง คมช.ตั้งขึ้นแทนศาลรัฐธรรมนูญ ได้อ่านคำวินิจฉัยในคดีดังกล่าว มีสาระสำคัญสรุปได้ว่า การที่หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ปราศรัยโจมตีพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ไม่เป็นความผิด เนื่องจากพันตำรวจโท ดร.ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรี อยู่ในสถานะที่เป็นบุคคลสาธารณะ บุคคลทั่วไปสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ การเชิญชวนลงคะแนนในช่อง No Vote ก็เป็นสิทธิของประชาชน ส่วนการขัดขวางการเลือกตั้งนั้น คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า ที่จังหวัดสงขลา มีการขัดขวางการเลือกตั้งจริง แต่ไม่มีหลักฐานว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ขัดขวาง และหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าได้ปลอมหลักฐานการเป็นสมาชิกพรรคให้เกินกว่า 90 วัน ให้แก่สมาชิกของพรรคเพื่อใช้ในการลงสมัคร ส.ส. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงตัดสินให้ยุบเฉพาะพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ไม่ถูกยุบด้วยมติ 9 ต่อ 0

                      สำหรับพรรคไทยรักไทยนั้น คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่า พรรคไทยรักไทยว่าจ้างพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผ่นดินไทยในการลงสมัคร ส.ส.ครั้งดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ที่ผู้สมัครคนเดียวต้องได้คะแนนเกินร้อยละ 20 ทั้งที่ผู้บริหารพรรคการเมืองดังกล่าวให้การยืนยันว่าไม่รู้จักกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยเป็นการส่วนตัว และไม่เคยเดินทางไปที่พรรคไทยรักไทยอีกด้วย จึงเห็นว่า พรรคไทยรักไทยได้กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด้วยการกระทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และพรรคการเมืองขนาดเล็กทั้งสองก็ถูกตั้งขึ้นมาด้วยความประสงค์ของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคเท่านั้น มิได้มีอุดมการณ์ในการบริหารประเทศอย่างแท้จริง จึงวินิจฉัยยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคแผ่นดินไทย ด้วยมติ 9 ต่อ 0 เช่นกัน

                  คำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ไว้ชีวิตเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ดังกล่าวนี้ นำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย เช่น การที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงแข่งขันกับพรรคไทยรักไทยตามรัฐธรรมนูญ แต่กลับสนับสนุนวิธีการได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศนอกกติกา เช่น กรณีการสนับสนุนให้ขอพระราชทานนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 7 และกรณีการยึดอำนาจ 19 กันยายน 2549 แต่ไม่ถูกยุบพรรค การยุบพรรคไทยรักไทยพร้อมกับตัดสิทธิคณะกรรมการบริหารพรรคจำนวน 111 คน เป็นเวลา 5 ปี (จึงมีศัพท์เรียกอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยเหล่านี้ว่า สมาชิกบ้านเลขที่ 111) โดยใช้ประกาศ คปค.ฉบับที่ 27 ซึ่งประกาศใช้หลังจากการเลือกตั้งในครั้งนั้นไปเพิ่มโทษย้อนหลังให้แก่กรรมการบริหารพรรค เป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายสากล ที่กฎหมายจะต้องไม่มีผลย้อนหลังเป็นโทษแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด และมีผู้ถูกกล่าวหาเพียง 2 คน กรรมการบริหารพรรคคนอื่น อีก 109 คน ไม่ได้รับรู้หรือรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำในครั้งนี้เลย แต่กลับต้องถูกลงโทษในครั้งนี้ด้วย โดยตุลาการรัฐธรรมนูญ 3 ใน 9 คน ก็ได้มีคำวินิจฉัยส่วนตัวเพียงให้ยุบพรรคแต่ไม่เพิกถอนสิทธิคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ในขณะที่ตุลาการรัฐธรรมนูญที่เหลืออีก 6 คน กลับมีความเห็นในคำวินิจฉัยส่วนตัวว่า การเพิกถอนสิทธิทางการเมืองไม่ใช่โทษทางอาญา ดังนั้นประกาศ คปค.ฉบับที่ 27 จึงมีผลบังคับย้อนหลังไปถึงความผิดที่เกิดก่อนการประกาศใช้ได้ และการที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ คมช.แต่งตั้งขึ้นนี้ มิใช่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ การนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยจึงไม่สวมครุย และต้นคำวินิจฉัยก็มีข้อความว่า คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแทนที่จะเป็น ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์เหมือนกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และคำพิพากษาของศาลอื่น โดยทั่วไป เนื่องจากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นเพียงเครื่องมือพิเศษหนึ่งของ คมช. และผู้อยู่เบื้องหลังในการล้มล้างพรรคไทยรักไทยเท่านั้นเอง หาใช่ศาลสถิตยุติธรรมไม่
                 กลุ่มสมาชิกบ้านเลขที่ 111 และอดีตแกนนำพรรคไทยรักไทย แม้จะมองว่าคำวินิจฉัยนี้ไม่เป็นธรรม แต่ก็ต้องยอมรับ และบางส่วนก็ได้แยกย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งก็ได้มีสมาชิกบางส่วนของพรรคไทยรักไทยได้ลาออกจากพรรคภายหลังการยึดอำนาจ เนื่องจากได้รับ สัญญาณอันตราย” เกี่ยวกับชะตากรรมของพรรคไทยรักไทย โดยกลุ่มของนายพินิจได้ร่วมกับกลุ่มอดีต ..กทม.ที่มี ดร.สุรเกียรติ์เป็นแกนนำ และอดีตสมาชิกพรรคมหาชนกลุ่มนายวัฒนาจัดตั้งพรรคเพื่อแผ่นดิน (ส่วนอดีตสมาชิกพรรคมหาชนกลุ่มพลตรีสนั่นย้ายไปสังกัดพรรคชาติไทยของนายบรรหาร) โดยมีนายสุวิทย์ คุณกิตติเป็นหัวหน้าพรรค กลุ่มของนายสุวัจน์ ได้ร่วมกับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ จัดตั้งพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา โดยมีพลเอกเชษฐา ฐานะจาโรเป็นหัวหน้าพรรค กลุ่มวังน้ำเย็นของนายเสนาะจัดตั้งพรรคประชาราช โดยมีนายเสนาะเป็นหัวหน้าพรรค (เนื่องจากไม่ได้อยู่ในบ้านเลขที่ 111) กลุ่มวังน้ำยมของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน จัดตั้งพรรคมัชฌิมาธิปไตย โดยมีนายประชัยเป็นหัวหน้าพรรค ซึ่งเดิมนายประชัยเป็นเลขาธิการพรรคประชาราช ต่อมาเกิดความขัดแย้งกับนายเสนาะจึงได้ย้ายมาอยู่พรรคมัชฌิมาธิปไตยแทน และกลุ่มที่ใกล้ชิดและยังคงสืบสานนโยบายของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ เช่น กลุ่มวังบัวบานของนายยงยุทธ ติยะไพรัชและนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ (น้องสาวของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณและภรรยาของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) กลุ่มอดีตสมาชิกพรรคพลังธรรมของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ได้เลือกพรรคพลังประชาชนซึ่งจัดตั้งมาก่อนแล้วโดยพี่น้องตระกูลเทียนแก้ว และมีระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็น บ้านใหม่และเลือกนายสมัครเป็นหัวหน้าพรรค
   

กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร

26 กุมภาพันธ์ 2552

Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s