ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 31 ดึงฟ้าต่ำ)

ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน
(ตอนที่ 31 ดึงฟ้าต่ำ)
…จะเห็นได้ว่าทุกข้อกล่าวหาที่ คมช.ตั้งขึ้นมาโค่นล้มรัฐบาลของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณนั้น คมช.ก็กลับประพฤติปฏิบัติเสียเองทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรผลประโยชน์อย่างมหาศาลในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การแต่งตั้งองค์กรอิสระ องค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร และองค์กรตุลาการในกำกับของตนเอง และยังมีเรื่องการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ ด้วยการสถาปนาตนเองเป็น “รัฏฐาธิปัตย์” ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในรัฐ สามารถออกกฎหมายและแต่งตั้งบุคคลในองค์กรอิสระอีกด้วย
สำหรับอีกข้อกล่าวหาหนึ่งที่ คมช.ใช้ในการโจมตีพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ก็คือการกล่าวหาว่าเป็นผู้ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย คมช.อ้างในสมุดปกขาวที่ออกมาเพื่อแก้ตัวให้กับการกระทำเยี่ยงโจรกบฏของตนเอง อันถือเป็นการไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุดว่า “ไม่ว่าการกระทำหรือคำกล่าวของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในโอกาสต่าง ๆ หลายครั้งหลายหนที่มีลักษณะหมิ่นเหม่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้เกิดความรู้สึกบาดลึกเข้าไปในจิตใจของประชาชนผู้พบเห็นหรือได้ยิน จนมีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นจำนวนมาก ผลการดำเนินคดี หลายคดีสั่งไม่ฟ้อง หลายคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรม แต่ในความรู้สึกของประชาชนนั้น ยังมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การกระทำของผู้นำรัฐบาลนั้น จะต้องนึกถึงความบังควรหรือไม่บังควร มีมโนธรรมที่สูงกว่าผู้อื่นหลายพันเท่านัก”
หากผู้ใดได้อ่านหรือได้รับฟังข้อความข้างต้นนี้ โดยปราศจากวิจารณญาณแล้วไซร้ ย่อมจะมีความรู้สึกไปในทางเดียวกับที่ คมช.ชี้นำ แต่ขอให้ไตร่ตรองทบทวนดูเสียก่อนว่า ประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง ที่รับราชการตำรวจ ได้รับพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากพระมหากษัตริย์ ในด้านธุรกิจ กิจการของบุคคลผู้นี้ก็ได้รับพระราชทานนามดาวเทียมไทยคม และยังได้รับพระราชทานตราตั้งพระครุฑพ่าห์อีกด้วย ในด้านส่วนตัว ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมรส และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้ใช้อำนาจบริหารประเทศ ในฐานะนายกรัฐมนตรีจากพระองค์ ไฉนเลยที่คนอย่างพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ จะไม่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันเบื้องสูงของแผ่นดินนี้ได้
คดีความที่ผู้นำประเทศท่านนี้ถูกดำเนินเกี่ยวกับข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมีด้วยกัน 3 คดี คดีแรกเป็นเรื่องของการเดินทางไปบรรยายให้ผู้ขับรถแท็กซี่ฟังเกี่ยวกับเรื่องความจงรักภักดี คดีที่สองเป็นเรื่องของการจัดรายการวิทยุ “นายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน” ในช่วงที่ยุบสภาแต่ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมกดดันให้ลาออก โดยได้กล่าวว่าการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นไปโดยพระบรมราชานุมัติเท่านั้น และอีกเรื่องหนึ่งเป็นการที่กลุ่มคาราวานคนจนนำธงชาติไทยที่มีข้อความ “ทรงพระเจริญ” มาใช้ในการต้อนรับพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ เนื่องจากไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน ซึ่งกระบวนการยุติธรรมในชั้นอัยการก็ได้พิสูจน์แล้วว่า การกระทำทั้ง 3 กรณีไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามที่ คมช.กล่าวหา
แต่ในขณะเดียวกัน บุคคลที่ล้มละลายทั้งทางการเงินและทางจริยธรรมอย่างนายสนธิ กลับแสดงออกซึ่งการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทั้งการกระทำและคำพูด ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของตนเอง เช่น กรณีกล่าวหาพันตำรวจโท ดร.ทักษิณและผู้เกี่ยวข้อง ในต่างกรรมต่างวาระ กรณีการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก และกรณีรับประทานอาหารกับพลเอกสพรั่งที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกรณีหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนี้ ในขณะที่กำลังดำเนินคดีอยู่ในชั้นศาล คมช.ก็ใช้อิทธิพลของตนถอนฟ้องคดีนี้ให้กับนายสนธิ และยังมีการกระทำบางประการที่สนับสนุนคำพูดของนายสนธิ เช่น การรู้จักกับราชนิกูลบางคนจนได้รับความช่วยเหลือจากคนกลุ่มนี้ โดยเฉพาะในเรื่อง “ผ้าพันคอสีฟ้า” เช่น ดร.ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย (พระราชนัดดา (หลาน) ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ) ที่มักจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาด ซึ่งนายสนธิก็เคยใส่ร้ายพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ต่อเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ ซึ่งก็คือหลวงตามหาบัว จนทำให้ภิกษุอาวุโสรูปนี้หลงเชื่ออันนำไปสู่การวิจารณ์พันตำรวจโท ดร.ทักษิณด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย และการที่นายสนธิสวมเสื้อสีเหลืองและมีข้อความ “เราจะสู้เพื่อในหลวง” ซึ่งศาลอาญาได้ตักเตือนนายสนธิเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในคำพิพากษาคดีที่พันตำรวจโท ดร.ทักษิณเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสนธิเป็นจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 ดังนี้ “พฤติการณ์แห่งคดีเห็นว่าจำเลยที่ 1 กล่าวหมิ่นประมาทโจทก์เป็นลำดับ มีการเปิดประเด็นใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้มุ่งพิสูจน์ความจริงตามหลักนิติธรรม บางครั้งปล่อยให้เป็นที่สงสัยกำกวม เร่งเร้าให้เกิดความสับสนวุ่นวายในสังคม ก่อให้เกิดความครอบงำบิดเบือนเนื้อหาข้อมูล ทำให้ขาดดุลความจริง หวังมุ่งสร้างกระแสเพื่อโค่นล้มโจทก์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยไม่ใช้วิธีการที่รัฐธรรมนูญขณะนั้นกำหนด การกระทำดังกล่าวกระทบโครงสร้างทางสังคมครั้งใหญ่ เกิดความขัดแย้งอย่างมาก ระหว่างผู้ที่สนับสนุนโจทก์กับฝ่ายตรงข้ามโจทก์ ต่างมุ่งห้ำหั่นล้างผลาญกันทุกวิถีทางสถานภาพของสังคมไทยเกิดความสูญเสีย ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ทางนำสืบจำเลยที่ 1 และพฤติการณ์การกล่าวปราศรัยของจำเลยที่ 1 ตามวัตถุพยานของจำเลยที่ 1 ก็ดี การแต่งกายของจำเลยที่ 1 ไม่ว่าสีของเสื้อที่ใช้สีเหลือง อันเป็นสีประจำพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตัวอักษรที่หน้าอกเสื้อคำว่า“เราจะสู้เพื่อในหลวง” ก็ดี ล้วนพยายามสร้างภาพของโจทก์ และผู้สนับสนุนโจทก์ ให้มีภาพยืนอยู่ตรงข้ามกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพยายามสร้างภาพของจำเลยกับพวกให้อิงแอบแนบชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันสูงสุดที่ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าต้องเทิดทูน เพื่อแสดงให้เห็นว่าโจทก์กับพวก ไม่จงรักภักดี ทำตัวเสมอพระมหากษัตริย์ หรือไม่ถวายพระเกียรติพระมหากษัตริย์ เป็นการแยกประชาชนคนไทยที่จงรักภักดีบางส่วน ให้เป็นฝ่ายตรงข้ามสถาบันพระมหากษัตริย์ นับเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ
การที่จำเลยที่ 1 พยายามดึงสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพ เทิดทูนสูงสุดของประชาชนทุกหมู่เหล่า มาเป็นเครื่องมือในการกำจัดโจทก์กับพวก ในทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พฤติการณ์แห่งคดีมีลักษณะร้ายแรง และเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคล หรือคณะบุคคลอื่น ๆ อีกต่อไป จึงไม่รอการลงโทษจำเลยที่ 1 และให้นับโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ อ.1241/2550 ของศาลอาญาที่พิพากษาจำคุก เป็นเวลา 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา ฐานหมิ่นประมาท นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และอดีตรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย”
ซึ่งคดีที่นายภูมิธรรมฟ้องร้องนายสนธินั้น ก็เป็นคดีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกัน โดยนายสนธิได้โจมตีนายภูมิธรรมว่า เป็นอดีตแกนนำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จึงไม่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้จัดทำ website www.manusaya.com ที่มีเนื้อหาสาระโจมตีสถาบันเบื้องสูง โดยตั้ง server ที่ประเทศสวีเดน
ถึงแม้ว่าพันตำรวจโท ดร.ทักษิณจะไม่มีความผิด และนายสนธิจะมีความผิดในคดีนี้ก็ตาม แต่กลุ่มราชนิกูลในนาม “ชมรมเพื่อความจริงและความโปร่งใส” ที่เคยเคลื่อนไหวร่วมกับ พธม. และเป็นสาวกกลุ่มหนึ่งของนายสนธิ ก็ยังคงหน้าด้านหน้าทนที่จะกล่าวหากระบวนการยุติธรรมของไทย ว่าไม่สามารถดำเนินการกับผู้ที่คิดทำลายล้างสถาบันเบื้องสูงของชาติ…
กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร
2 มีนาคม 2552
Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s