ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 33 เลือกตั้ง 23 ธันวา ฝ่าดงตีนทหาร)

ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน

(ตอนที่ 33 เลือกตั้ง 23 ธันวา ฝ่าดงตีนทหาร)

…การดำเนินงานของ คมช.หลังจากครบรอบ 1 ปี การปล้นอำนาจของประชาชนในวันที่ 19 กันยายน 2550 ซึ่งถือเป็นการนับถอยหลังสู่วันสิ้นสุด คมช.เพื่อส่งมอบอำนาจให้กับรัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 มีรายละเอียดดังนี้
เนื่องจากในวันที่ 1 ตุลาคม 2550 พลเอกสนธิจะต้องเกษียณอายุราชการจากตำแหน่ง ผบ.ทบ. กองทัพบกจึงต้องมีการคัดเลือก ผบ.ทบ.คนใหม่จากนายทหารระดับสูงจำนวน 3 คน คือพลเอกสพรั่ง พลเอกอนุพงษ์ และพลเอกมนตรี สังขทรัพย์ โดยนายสนธิและ พธม. ประกาศสนับสนุนให้พลเอกสพรั่งดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้พลเอกสพรั่งสามารถดำเนินการกับพันตำรวจโท ดร.ทักษิณได้อย่างเต็มที่ แต่เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอกอนุพงษ์เป็น ผบ.ทบ.คนใหม่ และให้พลเอกสพรั่งไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม นายสนธิก็แสดงความผิดหวังกับ คมช.อย่างเห็นได้ชัดอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับที่ไม่ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้นาวาอากาศตรีประสงค์เป็นนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกสุรยุทธ์ ด้วยการเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อโจมตีเรื่องการครอบครองที่ดินป่าสงวนที่เขายายเที่ยง ซึ่งมิใช่การอภิปรายฯ เนื่องจาก สนช.มิใช่สภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกจะสามารถเปิดอภิปรายฯ นายกรัฐมนตรีได้ โดยการโจมตีการทำงานของพลเอกอนุพงษ์ในเรื่องการจัดซื้อรถหุ้มเกราะล้อยางจากประเทศยูเครน และเมื่อพลเอกสนธิได้เกษียณอายุราชการแล้ว ก็ไปดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและลาออกจากประธาน คมช. โดยมีพลอากาศเอกชลิตทำหน้าที่ประธาน คมช.แทน และได้แต่งตั้งพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์เป็นสมาชิก คมช.เพิ่มเติมในฐานะที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.แทนพลตำรวจเอกโกวิทที่เกษียณอายุราชการในปีเดียวกัน ซึ่งงานในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่สำคัญที่สุดของพลเอกสนธิ คือ การดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการดำเนินงานตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง (ครส.) ซึ่งถูกมองจากสังคมว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งในการสกัดกั้นพรรคพลังประชาชน นอกเหนือจากวิธีการต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในข้างต้นแล้วนั้น ท่ามกลางคำครหาของสังคมที่มองว่า ฝ่ายทหารอย่างพลเอกสนธิต้องการที่จะครอบงำและมีบทบาทเหนือคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสนองตัณหาของตนให้มากกว่าเดิม เหมือนกับในประเทศพม่าที่ฝ่ายทหารสามารถควบคุมฝ่ายการเมืองได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
และยังมีหลักฐานปรากฏในเวลาต่อมาว่า กลุ่มบ้านริมน้ำของนายสุชาติ ตันเจริญ ที่เดิมสังกัดพรรคพลังประชาชน ถูกกดดันจากผู้มีอำนาจ จนต้องย้ายไปอยู่กับพรรคเพื่อแผ่นดินแทน และยังพบว่านายทหารบางคนสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเลือกพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีสินบนเป็นการเลี้ยง “ขนมจีนแกงไก่” เป็นการตอบแทน ในบางหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตทหาร ก็จะมีทหารเป็นกรรมการนับคะแนนเสียงจากบัตรเลือกตั้งอีกด้วย และที่น่าบัดสีบัดเถลิงที่สุด ก็คือการที่ กกต.พิมพ์บัตรเลือกตั้ง ส.ส.เกินกว่าจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่น่าเชื่อได้ว่า กกต.พิมพ์บัตรเลือกตั้งจำนวนมากนี้ เพื่อเอื้ออำนวยให้ทหารในอาณัติของ คมช. ซึ่งเป็นกรรมการนับคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงให้พรรคประชาธิปัตย์แทนคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้งที่มีผู้ใช้สิทธิมาลงคะแนนไว้แล้ว และให้ทำลายบัตรเลือกตั้งที่มีผู้มาลงคะแนนจริงนั้นเสีย และในบางเขตเลือกตั้ง ทหารที่เป็นกรรมการนับหน่วยก็ได้นำบัตรเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกพรรคอื่น มาทำให้เป็นบัตรเสีย จึงส่งผลให้บางเขตเลือกตั้งที่มีหน่วยทหารตั้งอยู่ ได้ ส.ส.ที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ และมีบัตรเสียเป็นจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เช่น เขตดุสิตและเขตบางซื่อ กทม. เนื่องจากเป็นที่ตั้งของกองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ กองพลทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ กรมการทหารสื่อสาร กรมการขนส่งทหารบก และกรมช่างอากาศ เป็นต้น และจังหวัดชลบุรี เนื่องจากเป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ หรือที่เรียกกันว่า “ทหารเสือพระราชินี” และยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพเรือภายในฐานทัพเรือสัตหีบ
และในคืนวันเลือกตั้งนั้นเอง นายจักรภพได้แถลงข่าวที่พรรคพลังประชาชนว่า พลเอกเปรมได้เรียกนายบรรหาร หัวหน้าพรรคชาติไทยและนายสุวิทย์ หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินเข้าพบ เพื่อบีบบังคับไม่ให้ไปร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชาชน ซึ่งนายบรรหารก็ได้ยอมรับในภายหลังว่า จำเป็นที่จะต้องขัดใจผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกันมากว่า 30 ปี เพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมือง แต่ไม่ว่าจะสกัดกั้นด้วยวิธีการใด พรรคพลังประชาชนซึ่งยังคงสืบสานเจตนารมณ์ของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณและพรรคไทยรักไทย และมีเจตนารมณ์อย่างแรงกล้าในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับโจร คมช. เพื่อนำพาระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบกลับคืนสู่ประเทศไทย ก็ยังสามารถเอาชนะ “อุ้งตีน คมช.” เพื่อทำลายความประสงค์สูงสุดของพลเอกสนธิได้ ด้วยคะแนนเสียงจากประชาชนส่วนมากของประเทศ คิดเป็นจำนวน ส.ส.ที่มากกว่าพรรคการเมืองอื่น ๆ คือ 233 คน และจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคชาติไทย และพรรคการเมืองอื่น ๆ ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของพรรคไทยรักไทย คือ พรรคเพื่อแผ่นดิน พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา พรรคมัชฌิมาธิปไตย และพรรคประชาราช รวมจำนวน ส.ส.ทั้งสิ้น 315 คน โดยมีนายสมัคร หัวหน้าพรรคพลังประชาชนเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 25 ของประเทศไทย…
กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร
2 มีนาคม 2552
Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s