ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 32 บันได 4 ขั้น)

ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน

(ตอนที่ 32 บันได 4 ขั้น)

…วัตถุประสงค์สูงสุดที่แท้จริงของ คมช. ไม่ใช่เพียงการปล้นอำนาจไปจากรัฐบาลพันตำรวจโท ดร.ทักษิณเท่านั้น หากแต่ยังพลเอกสนธิยังมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะให้เกิดกระบวนการ 4 ย. หรือบันได 4 ขั้น เพื่อให้ตนเองและพรรคพวกได้ก้าวสู่อำนาจ โดยผ่านทางองค์กรในกำกับของตน เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้สนับสนุนรายต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว และบางส่วนที่ยังไม่ได้กล่าวถึง ตามที่พลเอกสนธิได้ปาฐกถาต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขไว้เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 โดย ย.แรกคือการยุบพรรคไทยรักไทยโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ย.ที่สองคือการแยกอดีตสมาชิกของพรรคไทยรักไทยให้เป็นพรรคขนาดกลางและขนาดเล็กตามรัฐธรรมนูญโจร คมช. ย.ที่สามคือการยึดทรัพย์ของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณโดย คตส. และ ย.สุดท้ายคือการอยู่สืบทอดอำนาจ โดยพลเอกสนธิได้ทำนายผลการเลือกตั้งว่า พรรคการเมืองที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลจะมีเพียง 2-3 พรรค และพรรคที่อยู่ตรงข้ามจะต้องตายลูกเดียว ซึ่งสอดคล้องกับที่พลเอกสพรั่งได้เดินทางไปปาฐกถาที่ NIDA ก่อนหน้านี้ว่า คมช.ต้องรู้ว่ามอบอำนาจให้ใครไปบริหารประเทศต่อ จึงได้เลือกสรรผู้บริหารประเทศคนใหม่ไว้แล้ว เพื่อให้ประชาชนยอมรับ ซึ่งคำพูดของทั้งพลเอกสนธิและพลเอกสพรั่ง มีนัยตรงกันก็คือ ต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้บริหารประเทศเท่านั้น

และหลังจากนั้นก็ได้มีผู้ประสงค์ดีต่อประเทศชาติ ได้เผยแพร่เอกสารที่คณะทหารโจร คมช.ใช้ในการปฏิบัติการจิตวิทยาในการโกหกหลอกลวงประชาชนผ่านทาง กอ.รมน. ไม่ให้เลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบายประชานิยม ซึ่งสวนทางกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพรรคการเมืองที่มุ่งเน้นทำลายความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ อีกทั้งยังมีแนวความคิดที่จะทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย ซึ่งเห็นได้ว่า คมช.มีจุดมุ่งหมายในการสกัดกั้นพรรคพลังประชาชนที่มีสืบทอดนโยบายและบุคลากรส่วนใหญ่มาจากพรรคไทยรักไทยนั่นเอง และสาระในเอกสารฉบับดังกล่าว ยังสอดคล้องกับที่หม่อมหลวงปนัดดา โฆษกกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นพระปนัดดา (เหลน) ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้สถาปนากระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เป็นองค์กรรับใช้ประชาชน แต่หม่อมหลวงปนัดดากลับทำงานรับใช้คณะทหารโจร ได้กล่าวหาพรรคพลังประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายกองทัพบก และกล่าวบรรยายให้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยฟังด้วยสาระที่ตรงกันว่า ประชาชนควรเลือกพรรคการเมืองที่ไม่ใช่ตัวแทนของคนโกงและคิดล้มล้างราชบัลลังก์ ซึ่งพรรคพลังประชาชนก็ได้ร้องทุกข์ต่อ กกต.ในเรื่องนี้ และ กกต.ก็ได้วินิจฉัยว่า คมช.มีความผิดที่วางตัวไม่เป็นกลางในทางการเมือง แต่ได้รับนิรโทษกรรมตามรัฐธรรมนูญมาตรา 309 ที่ คมช.ร่างไว้เพื่อปกป้องความผิดของตนเอง

นอกจากการหลอกลวงประชาชนด้วยวิธีการนี้แล้ว คมช.ยังได้หาหนทางในการสร้างคะแนนเสียงให้กับพรรคการเมืองที่ตนเองสนับสนุน โดยส่งพลตำรวจโทสมคิด บุญถนอม ผู้บัญชาการประจำ สตช. และเป็นน้องชายของพลเอกสมเจตน์ ร่วมกับพลตำรวจตรีชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ซึ่งเป็นนายตำรวจคนสนิทของนายสนธิ เข้าไปสร้างข่าวการทุจริตการเลือกตั้งของพรรคพลังประชาชนในเขตฐานเสียง คือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังมีผู้เกี่ยวข้องกับ พธม.อีกหลายคนก็ได้ร่วมลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ เช่น นายบุญยอด นายสกลธี ภัททิยกุล บุตรชายของพลเอกวินัย และเป็นเลขานุการส่วนตัวของนายจรัญ ภักดีธนากุล นายสำราญ นายประพันธ์ คูณมี นายพิเชฐ พัฒนโชติ นายไทกร พลสุวรรณ นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ แพทย์หญิงมาลินี และนายไกรศักดิ์ บางส่วนลงสมัครในนามพรรคการเมืองอื่น เช่น นายประชัย นายสมบูรณ์ นายการุณ นางมาลีรัตน์ นายพิเชียรและนายพิสุทธิ์ ลงสมัครในนามพรรคมัชฌิมาธิปไตย นางสาวอัญชลีลงสมัครในนามพรรคเพื่อแผ่นดิน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ที่ได้รับการเลือกตั้งนั้นมีเพียง 6 คน คือ นายบุญยอด นายสกลธี นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ แพทย์หญิงมาลินี นายไกรศักดิ์ และนายวัชระ เพชรทอง ซึ่งได้รับเลือกตั้งซ่อมภายหลังจากที่ ส.ส.เดิมได้ลาออกเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ อีกทั้งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับ พธม.ที่สังกัดพรรคมัชฌิมาธิปไตยก็ไม่ได้รับเลือกตั้งเลยแม้แต่คนเดียว ประกอบกับนายประชัย หัวหน้าพรรคถูกดำเนินคดีในข้อหาปั่นหุ้นบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จึงทำให้ไม่สามารถดำรงตำแหน่งใด ๆ ในทางการเมืองอีกด้วย และยังได้รับโทษเพิ่มเติมการกล่าวหากระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินคดีนี้กับตนเอง ผลจากการที่ยุยงปลุกปั่นประชาชนให้เกลียดชังพรรคพลังประชาชน ใช้ข้าราชการตำรวจที่ใกล้ชิดในการทำลายความชอบธรรมพรรคการเมืองนี้ และให้ผู้เกี่ยวข้องกับตนเองลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรคการเมืองที่ตนเองสนับสนุนนี้เอง ที่ทำให้ คมช.สามารถลำพองใจไปได้ในระดับหนึ่งว่า พรรคประชาธิปัตย์สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้สมดังเจตนารมณ์ของพลเอกสนธิทุกประการ เหมือนกับที่เคย “รับประเคน” ความเป็นรัฐบาลจากฝ่ายทหารหลังจากการยึดอำนาจเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490…

กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร

2 มีนาคม 2552

Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s