ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 37 การเมืองเรื่องพระวิหาร)

ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน
(ตอนที่ 37 การเมืองเรื่องพระวิหาร)
 
 
                …สำหรับประเด็นเรื่องปราสาทพระวิหารนั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากพื้นที่ทับซ้อนที่ไทยและกัมพูชาต่างอ้างสิทธิอธิปไตยจำนวน 4.6 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากต่างฝ่ายต่างอ้างแผนที่ต่างฉบับกัน ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว และไทยกับกัมพูชาก็มีแนวความคิดที่จะพัฒนาบริเวณดังกล่าวร่วมกัน และเมื่อกัมพูชาจะนำปราสาทพระวิหารไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเทศไทยก็ได้คัดค้าน เนื่องจากมีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ทับซ้อน นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ก็ได้เจรจากับรัฐบาลกัมพูชา จนได้ข้อสรุปเป็นคำแถลงการณ์ร่วม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551 มีสาระสำคัญว่าไทยจะสนับสนุนการขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก หากกัมพูชาจะขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทเท่านั้น แต่คำแถลงการณ์ร่วมฉบับนี้ก็ถูกศาลปกครองกลางระงับการใช้บังคับในอีก 9 วัน ต่อมา ท่ามกลางความกังขาสงสัยของบรรดานักนิติศาสตร์เป็นจำนวนมาก ที่สับสนในมาตรฐานของศาลปกครองที่มีต่อการตัดสินคดีความเกี่ยวกับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งที่ศาลปกครองเคยไม่รับฟ้องในกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thai Economic Partnership Agreement: JTEPA) ที่ลงนามในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ แต่กลับรับฟ้องในคดีนี้ และประธานวุฒิสภาก็ได้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า คำแถลงการณ์ร่วมนี้เป็นหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย ซึ่งเข้าข่ายต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีตุลาการบางส่วน เช่น นายจรัญ ภักดีธนากุล เป็นผู้ต่อต้านรัฐบาลประชาธิปไตย สนับสนุน พธม. และเป็นหนึ่งในผู้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับโจร คมช.นี้ ได้สร้างมาตรฐานใหม่ในการวินิจฉัยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ว่า คำแถลงการณ์ร่วมนี้เป็นหนังสือสัญญาที่ “อาจจะ” มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยและต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญไม่ไว้ใจรัฐบาลว่าจะไปลงนามในหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยในภายหลัง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประเทศหรือไม่         
              ประเด็นนี้ถูก พธม.นำไปโจมตีเนื่องจากนายนพดลเคยเป็นที่ปรึกษากฎหมายของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ซึ่งมีข่าวว่าจะเข้าไปทำธุรกิจที่ประเทศกัมพูชา พธม.จึงได้นำเรื่องของการทำธุรกิจของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ มาเชื่อมโยงเข้ากับกรณีการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก โดยแกนนำ พธม. และอดีตเอกอัครราชทูตไทยซึ่งเป็นแนวร่วม พธม. คือนายกษิตและนายสุรพงษ์ ชัยนาม ได้กล่าวหาว่าประเทศไทยจะต้องสูญเสียพื้นที่ทับซ้อนให้กับกัมพูชา เพื่อแลกกับการให้พันตำรวจโท ดร.ทักษิณเช่าเกาะกงเป็นระยะเวลา 99 ปี และได้รับสัมปทานก๊าซธรรมชาติ นอกจากนั้นแล้วแกนนำ พธม. และพลเอกปฐมพงษ์ นายทหารลูกป๋า ซึ่งได้ขออนุญาตพลเอกเปรมแต่งเครื่องแบบทหารเต็มยศขึ้นเวที พธม. และได้รับอนุญาตจากพลเอกเปรมด้วยเหตุผลว่า “เป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอย่างหนึ่ง” ยังได้เรียกร้องให้กองทัพไทยทั้ง 3 เหล่าทัพส่งกำลังทหารไปยึดคืนปราสาทพระวิหาร และได้ส่งแนวร่วมของตนเอง คือกลุ่มธรรมยาตรากู้ชาติของนายสมาน เดินทางไปบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้นำประเด็นดังกล่าวไปใช้ในการเปิดอภิปรายฯ นายนพดล เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 โดยนายอภิสิทธิ์ ผู้นำฝ่ายค้าน ได้กล่าวในการอภิปรายฯ ดังกล่าวว่า เฉพาะตัวปราสาทพระวิหารเท่านั้นที่เป็นของไทย ไม่รวมถึงพื้นที่ที่ตั้งอยู่ นั่นหมายถึงหากนายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องดำเนินการให้กัมพูชาจ่ายค่าเช่าที่ดินให้กับไทย และในการอภิปรายฯ ในครั้งนี้ ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ก่อกวนการอภิปรายฯ โดยแพทย์หญิงมาลินีได้อ้างความเป็นแพทย์กล่าวโจมตีนายสมัครว่า การที่นายสมัครสั่งอาหารว่างคือขนมเค้กและน้ำแดงมารับประทาน แสดงว่าเป็นโรคจิต และถึงแม้ว่านายนพดลจะได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่อ แต่เมื่อไม่สามารถทนแรงกดดันจาก พธม. และกระบวนการอยุติธรรมได้ จึงต้องลาออกเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 และได้ ดร.เตช บุนนาค อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาดำรงตำแหน่งนี้แทน แต่ก็ไม่สามารถทนต่อแรงเสียดทานจาก “มือที่มองไม่เห็น” ที่กดดันมาทางภรรยาของ ดร.เตชได้ จึงต้องลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551…
 
กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร
6 มีนาคม 2552
Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s