ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 39 กำเนิดความจริงวันนี้)

ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน

(ตอนที่ 39 กำเนิดความจริงวันนี้)

…และในการเคลื่อนไหวของ พธม. ทั้งในปี 2549 และ 2551 นอกจากจะมีประชาชนผู้หลงผิดเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจากภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์แล้ว พธม.ยังได้หาแนวร่วมจากกลุ่มข้าราชการผู้ขาดวิจารณญาณ ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการพลังแผ่นดินขึ้น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2551 โดยมีพลเอกปรีชา เอี่ยมสุพรรณ เป็นประธานกรรมการ มีนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์ ASTV เป็นเลขานุการ และมีข้าราชการและอดีตข้าราชการซึ่งเป็นสาวก พธม. ร่วมเป็นกรรมการ เช่น นายแพทย์ตุลย์ นายกษิต นายสุรพงษ์ ชัยนาม พลเรือโทอรุณ เสริมสำราญ พลเรือโทประทีป ชื่นอารมณ์ พลอากาศเอกเทอดศักดิ์ สัจจะรักษ์ (ผู้เคยพลาดหวังจากการเป็น ผบ.ทอ.) พลตำรวจโทสมเกียรติ พ่วงทรัพย์ และนางนิภัทรา

ซึ่งสาระของการปลุกระดมอันเป็นเท็จของ พธม. ทำให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และอาจหลงผิดตกเป็นสาวกของ พธม.ได้โดยง่าย โดยเฉพาะประเด็นที่กล่าวหาว่ารัฐบาลมุ่งเน้นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยไม่ได้สนใจปัญหาปากท้อง และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเลย นายสมัครจึงได้กล่าวในรายการ “สนทนาประสาสมัคร” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ว่า ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้ คือปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งมีที่มาจากวิกฤติการณ์สถาบันการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลก็มีมาตรการจำนวน 6 มาตรการ ไว้ช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนในระยะ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551-31 มกราคม 2552 คือ

1.ให้ประชาชนใช้น้ำประปาฟรี สำหรับผู้ใช้น้ำประปาไม่เกินเดือนละ 50 ลูกบาศก์เมตร

2.ให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าฟรี สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเดือนละ 80 หน่วย และผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนละ 80 แต่ไม่เกิน 150 หน่วย จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลครึ่งหนึ่ง

3.ให้ประชาชนขึ้นรถไฟชั้น 3 ฟรี

4.ให้ประชาชนขึ้นรถโดยสารประจำทางธรรมดาฟรี

5.ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินลงลิตรละ 3.30 บาท คงเหลือลิตรละ 0.0165 บาท ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 2.30 บาท รวมกับภาษีอื่นและค่าการตลาดแล้ว เป็นลดลงลิตรละ 2.71 บาท คงเหลือลิตรละ 0.005 บาท และลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันไบโอดีเซล B5 ลงลิตรละ 2.19 บาท รวมกับภาษีอื่นและค่าการตลาดแล้ว เป็นลดลงลิตรละ 2.45 บาท คงเหลือลิตรละ 0.0048 บาท

6.ชะลอการขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม

และปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินที่เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับโจร คมช. ซึ่งมี พธม.เป็นผู้ปลุกระดมประชาชนให้เกิดความเกลียดชังรัฐบาล ด้วยสาระอันเป็นเท็จ ที่ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ASTV ซึ่งได้รับความคุ้มครองจากศาลปกครองกลาง นายสมัครจึงมีแนวความคิดที่จะให้ฝ่ายรัฐบาลจัดรายการตอบโต้ข้อกล่าวหาของ พธม. โดยให้ชื่อรายการดังกล่าวว่า “ความจริงวันนี้” ซึ่งมีผู้ดำเนินรายการเป็นแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) (หรือ นปก.ในชื่อใหม่ที่เปลี่ยนหลังจากการเลือกตั้ง) คือนายวีระ มุสิกพงศ์ นายจตุพร ส.ส.พรรคพลังประชาชน และนายณัฐวุฒิ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จากสถานีโทรทัศน์ PTV ที่สามารถออกอากาศได้จริงในช่วงเดือนมีนาคม 2551 เพียงสั้น ๆ ก่อนที่จะประกาศปิดตัวลงเนื่องจากไม่มีเงินทุนในการดำเนินงาน และได้กลับมาเปิดตัวอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2551 ในรูปของการผลิตรายการ “เพื่อนพ้องน้องพี่” และรายการ “มหาประชาชน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ MVTV 5 เพื่อตอบโต้การกล่าวเท็จของสถานีโทรทัศน์ ASTV เช่นกัน และหากวันใดนายณัฐวุฒิติดภารกิจ ก็จะมอบหมายให้นายก่อแก้ว พิกุลทอง มาดำเนินรายการแทน

ซึ่งรายการความจริงวันนี้ได้มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรที่เกิดขึ้นจาก คมช.เช่น ป.ป.ช. กกต. สนช. เบื้องหลังความขัดแย้งของนายสนธิและพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ประวัติแกนนำ พธม. พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของภรรยานายจรัญ ภักดีธนากุล ที่นำที่ดินซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปแบ่งแยกโฉนดที่สำนักงานที่ดินไปขาย และคุณหญิงจารุวรรณ ที่ตั้งบุตรชายและน้องสาวให้ทำงานรับใช้ตนเองที่ สตง. และก่อสร้างบ้านหลังใหม่ที่จังหวัดนนทบุรีโดยใช้เงินจำนวนมาก แต่กลับปกปิดต่อสังคม ทำให้ พธม.และพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งนิยมการให้ข้อมูลเท็จแก่ประชาชน ต่างกล่าวหารัฐบาลที่ใช้สื่อของรัฐโจมตีฝ่ายตรงข้าม ทั้งที่เป็นความจริง และ พธม.ก็เคยใช้สถานีโทรทัศน์แห่งนี้โจมตีรัฐบาลพันตำรวจโท ดร.ทักษิณมาแล้ว อีกทั้งคนพวกนี้ก็ยังมีส่วนร่วมในการสร้างกระบอกเสียงของตนเองโดยการปล้นไอทีวีเอาไปเป็น Thai PBS อีกด้วย

และบางองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่าง ป.ป.ช. ก็ได้ออกเอกสารชื่อ “ล้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทย เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อแก้ตัวให้กับตนเองและ คมช. โดยมีสาระหลอกลวงประชาชนว่า การยึดอำนาจเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 คปค. (คมช.) ได้แต่งตั้ง ป.ป.ช. โดยงดเว้นไม่ต้องสรรหาด้วยวิธีปกติ จากนั้น ป.ป.ช.จึงได้สอบถามเลขาธิการ คปค. ว่าจะต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือไม่ ซึ่งเลขาธิการ คปค.ก็ได้ตอบกลับมาว่า ควรรอให้มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก่อน เมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว ป.ป.ช.ก็ได้สอบถามไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้รับคำตอบจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยอ้างหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการว่า คปค.มีสถานะเป็นรัฏฐาธิปัตย์ มีอำนาจเด็ดขาดแต่ผู้เดียว ประกาศหรือคำสั่งของ คปค. จึงมีผลบังคับใช้โดยชอบมาตั้งแต่ต้น

นอกจากนั้น ในเอกสารฉบับเดียวกันนี้ ป.ป.ช.ยังได้อ้างคำพิพากษาศาลฎีกาในอดีต ที่ยอมรับการล้มล้างอำนาจรัฐโดยคณะทหารโจรกบฏ ว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย การออกประกาศหรือคำสั่งใด ๆ จึงถือว่าเป็นกฎหมายบังคับใช้ได้ ตราบใดที่ยังไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ประกาศ คปค.ฉบับดังกล่าวก็ถือว่าสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมายแล้ว อีกทั้งยังได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 มาตรา 36 ซึ่งสืบทอดไปถึงรัฐธรรมนูญฉบับโจร คมช. มาตรา 309 ที่นิรโทษกรรมการดำเนินงานของ คปค. (คมช.) ทุกประการ และรัฐธรรมนูญฉบับโจรคมช.นี้เองที่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่ คมช.แต่งตั้งดำรงตำแหน่งอยู่จนครบวาระ ป.ป.ช.จึงอ้างต่อสังคมอย่างหน้าด้าน ๆ ได้ว่าตนเองเข้ามาดำรงตำแหน่งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว แต่สังคมก็ยังคงมีความกังขาอยู่ว่า หนังสือจากสำนักราชเลขาธิการที่ ป.ป.ช.ยกขึ้นมาอ้างนั้น มีจริงหรือไม่ เนื่องจาก ป.ป.ช.ไม่เคยนำหนังสือฉบับนั้นมาแสดงต่อสาธารณชนเลย และคดีความที่เข้าสู่การพิจารณาของ ป.ป.ช.นั้น หากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์ เช่น คดี ปรส.ซึ่งใกล้จะครบอายุความแล้วนั้น ป.ป.ช.แทบไม่เคยสนใจที่จะดำเนินการเลย แต่หากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ป.ป.ช.จะรีบดำเนินงานอย่างลุกลี้ลุกลน เพื่อเอาใจอำนาจนอกระบบผู้สถาปนาพวกตน…
กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร
6 มีนาคม 2552
Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s