ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 35 เปรมบีบจักรภพลาออก)

 ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน

  (ตอนที่ 35 เปรมบีบจักรภพลาออก)

            

           …ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ที่ประชุมวุฒิสภาก็ได้ลงมติเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวน 9 คน ซึ่งมีนายจรัญ ภักดีธนากุล ข้าราชการตุลาการแนวร่วม พธม. และเป็นอดีตรองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับโจร คมช. รวมอยู่ด้วย ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงขาดความชอบธรรมที่จะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ต้น

          สำหรับการชุมนุมของ พธม. ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2551 นั้น ได้เริ่มต้นชุมนุมที่บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ ด้านข้างทำเนียบรัฐบาล โดย พธม.ได้ตั้งประเด็นใหม่ ๆ ซึ่งยังคงเนื้อหาสาระอันเป็นเท็จ โจมตีรัฐบาลและกดดันรัฐบาลให้ลาออก เช่นเดียวกับที่เคยทำต่อรัฐบาลพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ เพื่อรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับโจร คมช.ที่ตนเองมีส่วนร่วมในการร่างขึ้น ซึ่งประเด็นแรกที่ พธม. หยิบยกขึ้นมาโจมตีรัฐบาลก็คือ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 นายจักรภพในฐานะแกนนำ นปก. ได้เดินทางไปปาฐกถาเรื่อง “ประชาธิปไตยกับระบบอุปถัมภ์ของไทย” ที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทย (Foreign Correspondence Club of Thailand: FCCT) ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเมืองไทย คือ ระบบอุปถัมภ์ที่มีในทุกวงการ โดยนายจักรภพได้ลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับระบบอุปถัมภ์ ให้กับผู้ฟังซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศ เพื่อประกอบการปาฐกถาในครั้งนี้ และวิพากษ์วิจารณ์พลเอกเปรมว่า ทำตัวตีเสมอสถาบันเบื้องสูง และนายจักรภพก็ยังได้ปราศรัยเกี่ยวกับปัญหาสำคัญของการเมืองไทยในรัฐบาลของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 โดยนายจักรภพได้กล่าวว่า “เราเตรียมกำลังไว้สู้กับคุณเปรมเท่านั้น ถ้าเป็นเฉพาะคุณเปรมนั่นเหรอ จบเกมไปนานแล้ว เพราะว่าดูหนังจีนเรื่องเดียวกัน  รู้ว่าต้องจัดการกับนางพญาผมขาวยังไง” อันหมายถึงเครือข่ายสมุนบริวารของพลเอกเปรม ซึ่งเป็นชายผมขาวแต่มีลักษณะคล้ายหญิง มีอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่สามารถจะดำเนินการต่อสู้ได้โดยง่าย แต่นายจักรภพกลับถูกพันตำรวจโทวัฒนศักดิ์ มุ่งกิจการดี ข้าราชการตำรวจคนเดียวกับที่ทำสำนวนคดีเดินทางไปบ้านสี่เสาเทเวศร์ของพลเอกเปรม แจ้งความดำเนินคดีฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เมื่อนายจักรภพเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว สถานีโทรทัศน์ NBT ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายจักรภพ ได้นำเสนอข่าวการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศเนปาลจากระบอบกษัตริย์เป็นระบอบสาธารณรัฐ ทำให้นายจักรภพถูกกล่าวหาอีกครั้งว่าต้องการล้มล้างระบอบกษัตริย์ของไทย ทั้ง ๆ ที่สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ซึ่งมีทัศนคติตรงข้ามกับรัฐบาลชุดนี้ ก็นำเสนอข่าวนี้โดยมีรายละเอียดมากกว่าที่ NBT นำเสนอเสียอีก ผลของการถูกใส่ร้ายโดยฝ่ายอำนาจนอกระบบเช่นนี้ ทำให้นายจักรภพต้องลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 

          แม้ว่านายจักรภพจะได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว ก็ยังไม่สามารถสนองต่อตัณหาของ พธม.ได้ พธม.จึงได้ประกาศชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ภายใต้ชื่อ “ยุทธการ 9 ทัพ” โดยเคลื่อนขบวนไปยังหน้าทำเนียบรัฐบาลและบริเวณโดยรอบ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ทำให้นักเรียนและอาจารย์โรงเรียนราชวินิตมัธยม ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับทำเนียบรัฐบาลได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากเสียงจากการปราศรัยรบกวนสมาธิในการเรียนการสอน คณาจารย์ของโรงเรียนดังกล่าวจึงได้ฟ้อง พธม.ต่อศาลแพ่ง เพื่อขออำนาจศาลให้ พธม.งดใช้เครื่องขยายเสียงในเวลาเรียน และศาลแพ่งก็ได้อนุมัติ สร้างความไม่พอใจให้กับแกนนำ พธม. อย่างยิ่ง โดยนายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ได้กล่าวหาโรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยข้อความที่มีลักษณะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพว่า โรงเรียนแห่งนี้เป็นของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมเด็จฮุนเซน”) นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาหรืออย่างไร เนื่องจาก พธม.ได้ยกประเด็นเรื่องปราสาทพระวิหารขึ้นมาโจมตีรัฐบาลอีกประเด็นหนึ่ง และพลตรีจำลองก็ได้ประกาศบนเวที พธม. เพื่อขอรายชื่อประชาชนถอดถอนผู้พิพากษาที่กำหนดมาตรการดังกล่าว…
  
กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร
6 มีนาคม 2552
Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s