ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 49 ปรากฏการณ์ความจริงวันนี้)

ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน
(ตอนที่ 49 ปรากฏการณ์ความจริงวันนี้)
และก่อนหน้าที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพียง 2 วัน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2551 นปช.ก็ได้จัดชุมนุมคนเสื้อแดงเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ความจริงวันนี้ ความจริงประเทศไทย ที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ โดยยังคงได้รับความสนใจจากแนวร่วม นปช.คนเสื้อแดงอย่างหนาแน่นเช่นเดียวกับที่เคยจัดในครั้งก่อน ๆ โดยประมาณว่าในแต่ละครั้งที่มีการจัดชุมนุมคนเสื้อแดง น่าจะมีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่าครั้งละ 100,000-200,000 คน ยกเว้นที่วัดสวนแก้วซึ่งอาจจะจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เนื่องจากข้อจำกัดทางพื้นที่

ซึ่งสาเหตุของการมีผู้เข้าร่วมชุมนุมกับ นปช.เป็นจำนวนมาก เนื่องจากกลุ่มคนเสื้อแดงเหล่านี้ ได้ติดตามรับชมรายการความจริงวันนี้ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับแง่มุมความไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับ คมช. และ พธม. โดยทุกคนมากันด้วยความบริสุทธิ์ใจ มิได้รับอามิสสินจ้างใด ๆ โดยเฉพาะจากพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ที่ถูกสมุนของ คมช. ในนาม คตส. อายัดทรัพย์ที่ได้มาจากการทำมาหากินด้วยความสุจริตตามคำกล่าวหาของอำนาจนอกระบบเลยแม้แต่น้อย ดังที่สื่อมวลชนฝ่ายเผด็จการอย่าง Thai PBS เคยโจมตีจนถูก นปช.เชียงใหม่ในนามของ กลุ่มรักเชียงใหม่ 51 เดินทางไปปิดล้อมศูนย์ข่าวภาคเหนือ และกดดันให้นายเทพชัย ผอ.ส.ส.ท. แสดงความรับผิดชอบต่อคำพูดดังกล่าว และกลุ่มคนเสื้อแดงเหล่านี้ นอกจากไม่ได้รับค่าจ้างแล้ว ก็ยังต้องจ่ายเงินค่าเดินทาง ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ซื้อหนังสือและสื่อเพื่อประชาธิปไตยอื่น ๆ เพื่อต่อยอดความรู้ ซื้อของที่ระลึก เช่น เสื้อสีแดง ตีนตบ หรือหัวใจตบ ซึ่ง นปช.ทำขึ้นในลักษณะเดียวกับ มือตบ ของ พธม. และแม้แต่บริจาคเงินให้เป็นทุนในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย

แม้ว่าหลังจากที่พรรคพลังประชาชนถูกยุบ รายการความจริงวันนี้จะได้ออกอากาศอีกเพียงไม่กี่ตอน เนื่องจากอำนาจนอกระบบบางอย่างที่เข้าแทรกแซงสถานีโทรทัศน์ NBT มิให้นำความจริงของพวกตนไปเปิดเผย โดยนำรายการพิเศษมาออกอากาศแทน รายการความจริงวันนี้จึงได้ออกอากาศที่สถานีโทรทัศน์ NBT เป็นตอนสุดท้ายในวันที่ 10 ธันวาคม 2551 รวมทั้งสิ้น 102 ตอน โดยได้งดออกอากาศในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก กลางเดือนสิงหาคม 2551 ช่วงที่ พธม.บุกยึดและทำลายทรัพย์สินของ NBT ปลายเดือนสิงหาคม 2551 และช่วงพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ กลางเดือนพฤศจิกายน 2551

ฝ่ายอำนาจนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากรายการความจริงวันนี้ นอกจากที่จะหาทางกดดันไม่ให้ความจริงที่เลวร้ายของพวกตนได้ถูกเผยแพร่แล้ว ก็ยังมีความพยายามในการสกัดกั้นสิทธิและความชอบธรรมในการชุมนุมโดยสงบและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของประเทศอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นความพยายามกล่าวหาว่า นปช.คนเสื้อแดง เป็นเพียง “ม็อบรับจ้าง” กล่าวหาการ phone in ของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ การชุมนุมของคนเสื้อแดง เช่นเดียวกับที่เคยสกัดกั้นในยุค คมช.มาแล้ว การกล่าวหาคนเสื้อแดงว่าไม่ต้องการสถาบันเบื้องสูง ด้วยการใช้สีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์ ทั้งที่ลัทธิคอมมิวนิสต์ล่มสลายไปแล้ว เนื่องจากไม่สามารถต้านทานต่อลัทธิทุนนิยมเสรีได้ และสีแดงก็เป็นสัญลักษณ์ของชาติในธงชาติไทยอีกด้วย

การแก้ตัวเมื่อถูกพาดพิงถึงในรายการด้วยข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นและไร้สาระ เช่น เมื่อรายการความจริงวันนี้กล่าวหาว่านายวิชา กรรมการ ป.ป.ช. และนายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งมีนิติบุคคลในรูปบริษัทจำกัดเป็นผู้รับใบอนุญาต คือบริษัท ศรีปทุมการศึกษา จำกัด (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) และประสิทธิรัตน์ อันเป็นการเข้าข่ายเป็น ลูกจ้าง ของบริษัทเอกขนเช่นเดียวกับที่เคยวินิจฉัยคุณสมบัติของนายสมัครมาแล้ว แต่นายจรัญ ภักดีธนากุลได้อ้างว่าเงินค่าตอบแทนที่ได้จากการสอน เป็นค่าดอกไม้บูชาครู มิใช่ค่าจ้าง

การดำเนินคดีกับรายการความจริงวันนี้ที่นำความจริงอันเลวร้ายของพวกคนมานำเสนอ เช่น การที่นางทีปสุรางค์ ภักดีธนากุล ภรรยาของนายจรัญ ภักดีธนากุล ฟ้องร้องรายการความจริงวันนี้ที่นำข้อมูลการนำที่ดินที่นางทีปสุรางค์ได้รับมอบหมายจากเจ้าของที่ดิน ให้แบ่งแยกโฉนดไปขายต่อ และการที่นายสนธิฟ้องร้องที่กล่าวหาว่าเป็นบุคคลล้มละลายแต่กลับคิดที่จะกู้ชาติ

การกล่าวหาว่า นปช.คนเสื้อแดงจัดการชุมนุมเพื่อผลประโยชน์ของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ที่เป็นนักโทษหนีอาญาแผ่นดิน คิดจะล้มล้างสถาบันเบื้องสูงของชาติและสถาปนาตนเองเป็นประธานาธิบดี ซึ่งถือเป็นความเท็จที่ชั่วช้าสามานย์ เนื่องจากพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันเบื้องสูงเป็นอย่างมาก ในฐานะและบทบาทต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว จึงไม่มีเหตุผลใดเลยที่พันตำรวจโท ดร.ทักษิณจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และยังถูกอำนาจนอกระบบยัดเยียดข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย ซึ่งพันตำรวจโท ดร.ทักษิณก็เคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่างประเทศว่าถูกกลุ่มชนชั้นสูง (elite) กล่าวหาใส่ร้ายในคดีความต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มชนชั้นสูงนี้ก็มีพลเอกเปรมเป็นหัวหน้าสูงสุด โดยสั่งการผ่านทาง พธม. แต่กลุ่มคนเหล่านี้ก็มิวายที่จะกล่าวหาพันตำรวจโท ดร.ทักษิณว่ากล่าวพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์
และ นปช.คนเสื้อแดงล้วนแล้วแต่มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่า พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ เป็นผู้บริหารประเทศไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตย เป็นตัวแทนที่พวกตนเลือกเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศแทนคนส่วนมากด้วยความชอบธรรม และดำเนินนโยบายต่าง ๆ ที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติและประชาชน จนมีผู้ศรัทธาเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะต้องเดินทางไปอยู่ต่างประเทศเพื่อหนีความอยุติธรรม จนต้องหย่ากับคุณหญิงพจมาน (คุณหญิงพจมานจึงต้องเปลี่ยนนามสกุลเป็นดามาพงศ์) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับครอบครัว และถูกอำนาจนอกระบบกลั่นแกล้งหนักขึ้นเรื่อย ๆ จนนำไปสู่การเพิกถอน visa ของประเทศอังกฤษ พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ จึงต้องใช้เวลาว่างในช่วงที่ถูกกลั่นแกล้งไม่ให้กลับเข้าประเทศไทย เดินทางไปให้ความช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก โดยผ่านทางมูลนิธิ “สร้างอนาคตที่ดีกว่า” (The Building a Better Future Foundation)
เมื่อ นปช.เป็นองค์กรการเมืองภาคประชาชนที่ต่อสู้เพื่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย พันตำรวจโท ดร.ทักษิณจึงพลอยได้รับประโยชน์จากการต่อสู้ของ นปช.ไปด้วย และในการชุมนุมของ นปช.ทุกครั้ง ก็จะมีอดีตนักการเมืองจากพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และนักการเมืองจากพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอด ร่วมเป็นวิทยากรหรือร่วมเดินทางมาให้กำลังใจในการปราศรัยอีกด้วย

โดยการจัดรายการความจริงวันนี้สัญจรในครั้งนี้ มุ่งเน้นนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความพยายามของกลุ่มอำนาจนอกระบบ ที่ต้องการที่จะให้นายอภิสิทธิ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 โดยได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พลเอกประวิตร พลเอกอนุพงษ์ และพลเอกประยุทธ์ เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) เรียกนักการเมืองระดับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเดิม สมาชิกบ้านเลขที่ 111 และแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ ไปเจรจาที่บ้านพักภายในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เพื่อตกลงให้พรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาล โดยให้ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล และ ส.ส.กลุ่มของนายเนวินที่สังกัดอดีตพรรคพลังประชาชน หรือที่เรียกกันว่า “กลุ่มเพื่อนเนวิน” ลงมติเลือกนายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ภายหลังจากที่มีการยุบพรรคพลังประชาชนเพียงไม่กี่วัน โดยขู่เรื่อง “คำขอจากบุคคลที่ไม่อาจปฏิเสธได้” ด้วยการกล่าวหาพันตำรวจโท ดร.ทักษิณว่า ต้องการล้มล้างสถาบันเบื้องสูงหากยังครองอำนาจผ่านทางพรรคเพื่อไทย และทหารก็จะยึดอำนาจอีกครั้ง เมื่อได้รับฟังคำเกลี้ยกล่อมดังนี้แล้ว นายเนวินที่เคยร่วมงานกับพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ และเคยถูกทหารสมุน คมช.รังแกด้วยการจับถอดเสื้อผ้า ก็ต้องยอม “จูบปาก” กับฝ่ายทหารจนได้

และในการชุมนุมคนเสื้อแดงครั้งนี้ ก็ยังได้มีการเปิดเผยถึงคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นนายกรัฐมนตรีของนายอภิสิทธิ์ ในเรื่องการหนีการเกณฑ์ทหาร โดยหลบเลี่ยงไปเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อย จปร.แทน ซึ่งนายอภิสิทธิ์มิได้เข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการตั้งแต่อายุครบ 23 ปี ในปี 2530 จึงไม่มีใบสำคัญผ่านการตรวจเลือกฯ (สด.43) ไปเป็นหลักฐานสมัครเข้ารับราชการทหาร อีกทั้งเมื่อนายอภิสิทธิ์ไปขอใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) แทนฉบับเดิมที่สูญหาย และมีหมายเลขที่ไม่ตรงกับฉบับเดิม ภายหลังจากที่ครบกำหนดการตรวจเลือกฯ แล้ว เจ้าหน้าที่สัสดีมิได้ดำเนินคดีใด ๆ กับนายอภิสิทธิ์เลย และเป็นที่น่าสังเกตว่านายอภิสิทธิ์รับราชการทหาร โดยเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อย จปร. เพียงระยะเวลาสั้น ๆ เพียงประมาณ 300 กว่าวัน ไม่ถึง 1 ปี ภายหลังจากที่ได้รับพระราชทานยศร้อยตรีแล้ว นายอภิสิทธิ์ก็ได้ลาออกจากราชการ ซึ่งเมื่อรวมวันลาตลอดระยะเวลาที่รับราชการแล้วนั้น จะคิดเป็นจำนวนวันถึงประมาณ 200 กว่าวัน จึงน่าเชื่อได้ว่า นายอภิสิทธิ์เข้ารับราชการทหารเพื่ออำพรางการเกณฑ์ทหารอย่างแท้จริง…
กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร
31 มีนาคม 2552

 

Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s