ประชาวิพากษ์ (1)

ประชาวิพากษ์ (1)
ตอน: ก้าวล่วงพระราชอำนาจ
 
               ทำไม… นายกรัฐมนตรีที่สร้างผลงานให้กับประชาชนคนไทยมากที่สุด อย่าง พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร จึงไม่มีแผ่นดินจะอยู่ คำตอบก็คือ กระบวนการยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมอย่างแท้จริง หากแต่เป็นเพียงการสนองตัณหาของคนบางกลุ่มที่ต้องการโค่นล้มเขาให้ได้เท่านั้น ได้จัดการตัดสินเขาให้มีความผิด ในฐานะที่เป็นสามีที่ลงนามให้ความยินยอมการประมูลซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษกจากหน่วยงานของรัฐ โดยที่ภรรยาของเขาไม่มีความผิดแต่ประการใด และกระบวนการซื้อขายที่ดินก็ไม่เป็นความผิด แต่ศาลกลับมองว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
               หลังจากนั้นเป็นต้นมา สื่อในเครือข่ายฝ่ายตรงข้ามของเขา ก็วิพากษ์วิจารณ์เขาอย่างรุนแรง หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ของโจรกบฏ-ก่อการร้ายอย่าง สนธิ ลิ้มทองกุล ที่ได้รับความกรุณาจากศาลอุทธรณ์ เพิกถอนหมายจับข้อหากบฏ ทั้ง ๆ ที่รุนแรงกว่าการเป็นผัวที่ให้ความยินยอมเมียให้ซื้อที่ดิน ก็ไม่ทราบว่าใช้อวัยวะส่วนใดของร่างกายคิดชื่อ "นช.แม้ว" ใช้เรียกชื่อทักษิณ ทั้ง ๆ ที่ความผิดดังกล่าว เกิดจากการยัดเยียดของ คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ที่เต็มไปด้วยปฏิปักษ์ของทักษิณทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น นาม ยิ้มแย้ม กล้านรงค์ จันทิก แก้วสรร อติโพธิ รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ และ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ที่ทำงานตามใบสั่งของผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ ที่อาศัยบ้านหลวงจนจะตายคาบ้านสี่เสาฯ ด้วยวัยกว่า 90 อยู่แล้ว แถมยังคงมีความกระสันในอำนาจ ไม่ฟังเสียงของเจ้าของประเทศที่แท้จริงกว่า 60 ล้านคนอีกด้วย นึกอยากจะให้ใครเป็นรัฐบาลแทนชุดที่ประชาชนเลือกมา ก็ส่งโจรโพกผ้าเหลืองไปปิดสนามบิน บังคับศาลให้รีบยุบ 3 พรรค แล้วก็ออกมาชื่นชม อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อย่างหน้าตาเฉย เศรษฐกิจของชาติและของโลกจะวิบัติฉิบหายอย่างไร ป๋าไม่สน ป๋าสนว่าอภิสิทธิ์เป็นนอมินีของป๋าก็พอใจแล้ว
               มวลมหาประชาชนคนเสื้อแดงที่ต่อต้านการใช้กฎหมายแบบสองมาตรฐาน (Double Standard) ชื่นชอบในนโยบายของทักษิณ และเลือกทักษิณเป็นตัวแทนของตนในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่นำโดย วีระ มุสิกพงศ์ จึงมีแนวความคิดที่จะขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อทรงพระกรุณาพระราชทานอภัยโทษให้แก่นายกรัฐมนตรีทักษิณของคนไทยทั้งชาติ ให้ได้กลับมาช่วยเหลือพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่เขามีความชำนาญ ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะขอรายชื่อประชาชนอย่างน้อย 1 ล้านรายชื่อเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาดังกล่าวภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งในขณะที่เขียนบทความนี้ ก็ได้ทราบมาว่ามีการรับแบบฟอร์มเพื่อลงชื่อร่วมถวายฎีกากันเป็นจำนวนมากทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เนื่องจากเห็นว่าทักษิณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่สามารถนำพาประเทศไทยให้พ้นจากวิกฤติไปได้ การปล้นอำนาจลับหลังเขาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ทำให้ประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะถอยหลังเข้าคลองมาโดยตลอด อีกทั้งรัฐบาลก็ยังคงใช้การเลือกปฏิบัติสองมาตรฐานกับประชาชนต่างกลุ่มกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้
               แต่ความพยายามของประชาชนที่หวังดีต่อประเทศชาติเหล่านี้ กลับถูก "ทาสเปรม" ทั้งสีเขียวและสีเหลืองออกมาดาหน้าโจมตี ไม่ว่าจะเป็น รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล แก้วสรรและขวัญสรวง อติโพธิ (แฝดมหาประลัย) สมชาย แสวงการ สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม (หนูแก้ว) พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สันติสุข โสภณศิริ (ไม่ใช่พรหมศิริที่เป็นนักแสดงชื่อดัง) โดยกล่าวหาคนเสื้อแดง ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศว่าไม่มีความจงรักภักดี ก้าวล่วงพระราชอำนาจด้วยการกดดันพระมหากษัตริย์ให้ช่วยเหลือคนคนเดียว และซ้ำร้ายไปกว่านั้น คนเหล่านี้ได้บังอาจพูดถึงขนาดที่ว่า ถ้าไม่ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องนี้ คนเสื้อแดงจะรู้สึกอย่างไรต่อพระเจ้าแผ่นดิน ทั้ง ๆ ที่ท้ายฎีกาของมวลมหาประชาชนคนเสื้อแดงฉบับนี้ ก็ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งว่า "แต่ทั้งนี้ก็สุดแต่จะมีพระบรมราชวินิจฉัย" จึงมิใช่การกดดันเบื้องบนแต่อย่างที่พวกคุณเข้าใจกันเลย
               ก็อยากจะถามคนพวกนี้กลับไปเหมือนกันนะว่า
               1.ในช่วงปี 2546-2549 คนเสื้อเหลืองและแนวร่วม มีการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเพื่อร้องทุกข์เกี่ยวกับการกระทำบางประการในรัฐบาลทักษิณ ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่ถูกใจคนพวกนั้น ไม่ว่าจะเป็น ศิริชัย ไม้งาม สมศักดิ์ โกศัยสุขและพรรคพวก ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเรื่องการแปรรูปไฟฟ้า-ประปาเมื่อปี 2546 หลวงตามหาบัว พร้อมคณะพระป่า และลูกศิษย์ ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเรื่องการตั้งสมเด็จฯ เกี่ยวเมื่อปี 2548 พรรคประชาธิปัตย์ และคนเสื้อเหลือง ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 2-3 ฉบับ ขอให้พระราชทานนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนทักษิณ โดยใช้มาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ 2540 เมื่อปี 2549 แต่ก็มิได้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเป็นอย่างใดเลย พวกคุณไม่รู้สึกรับผิดชอบอะไรเลยหรือ หรือว่าต่อมความรับผิดชอบของพวกคุณมันด้านชาไปเสียแล้ว เพราะเป็นพวกเดียวกับกลุ่มคนที่กดดันพระประมุขด้วยเรื่องที่ไม่บังควรที่ว่ามา
               2.เมื่อคืนวันที่ 19 กันยายน 2549 นายทหารนอกราชการผมขาวทั้งศีรษะคนหนึ่ง ได้พาผู้บัญชาการทหารบก-เรือ-อากาศ เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานการยึดอำนาจจากประชาชนชาวไทย โดยบังคับพระเจ้าแผ่นดินให้ยอมรับการยึดอำนาจดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นตั้งชื่อคณะยึดอำนาจ จนกระทั่งถึงการนิรโทษกรรมตนเองไว้ในรัฐธรรมนูญ 2549 และ 2550 เสียอีก พวกคุณก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวกันเลยหรืออย่างไร
                ถ้าพวกทาสเปรมทั้งหลายตอบคำถามของผมไม่ได้ ก็แสดงว่าพวกคุณยอมรับแล้วใช่ไหมว่า พวกคุณนั่นแหละ คือพวกก้าวล่วงพระราชอำนาจตัวจริง
 
กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร
14 กรกฎาคม 2552

Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s